FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Vedoucí katedry: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
Zástupci vedoucího katedry:

Ing. Radek Zigler, Ph.D.
Ing. Jiří Nováček, Ph.D.

Sekretariát: Ing. Jana Orendáčová
  Jana Květová
Adresa: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice
Telefon: +420 224357178
Email: k124(-at-)fsv.cvut.cz