FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Pedagogická činnost katedry

Katedra konstrukcí pozemních staveb se výraznou měrou podílí na výuce v níže uvedených  studijních programech a specializacích.  Veškeré studijní programy a specializace nabízené Fakultou stavební ČVUT lze najít na stránkách fakulty v sekci Informace pro studenty

Bakalářské studijní programy

Magisterské studium - programy dobíhající

 • Program Stavební inženýrství N3607 (standardní doba studia 1.5 roku)
  • Studijní obor Konstrukce pozemních staveb (C)
  • Studijní obor Integrální bezpečnost staveb (Q)
 • Pogram Civil Engineering 
  • Specializace Building Structures

Magisterské studium - studijní programy aktuální

Základní výuku konstrukcí pozemních staveb garantuje i na ostatních oborech Stavebního inženýrství .

Zajišťuje výuku v předmětech Konstrukce pozemních staveb, Stavební fyzika, Projekt, Ateliérová tvorba, Poruchy, degradace a rekonstrukce, Požární bezpečnost a zdravotní nezávadnost, Systémy budov, Integrované navrhování budov, Hodnocení komplexní kvality budov a dalších.

Celkem se jedná  o katedrou vypisovaných:

 • 59 povinných předmětů, 8 povinně volitelných a 17 volitlených předmětu v zimním semestru
 • 43 povinných předmětů, 14 povinně volitelných a 13 voliutelných v letním semestru

Kromě vlastních předmětů je významný její podíl na výuce BIM v prvním ročníku studia - zde vyučující katedry zajišťují 100% výuky cvičení.

Katedra se významně podílí na výuce doktorandů na oboru Pozemní stavby – školí kolem 30 doktorandů v řádném a kombinovaném studiu.

Program ERASMUS +

Katedra nabízí řadu předmětů i v rámci výměnného programu ERAMSUS +. Nabídka předmětů vyučovaných v angličtině v rámci tohoto prgramu je dostupná na tomto odkazu Courses for students.

 

Vědeckovýzkumná činnost katedry

V oblasti vědy a výzkumu se katedra zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru Pozemní stavby se zaměřením na udržitelnou výstavbu budov, energeticky a materiálově efektivní konstrukce, konstrukčně statickou problematiku navrhování nosných systémů vícepodlažních a halových staveb, navrhování kompletačních konstrukcí včetně interakce s nosnými konstrukcemi, stavební fyziku, požární bezpečnost, zdravotní nezávadnost, degradační procesy konstrukcí a materiálů, poruchy, sanace, mikrobiologické vlivy, stavební diagnostiku a další.

Experimentální výzkum je realizován v Centrálních laboratořích a v katedrových laboratořích Chemické a mikrobiologické laboratoři Radonové laboratoři a Mechanické laboratoři.  Výzkum fotovoltaických systémů je realizován na experimentální instalaci na štítové stěně a střeše budovy B fakulty - fotovoltaika.fsv.cvut.cz/.

Obsazení katedry:

 • 4 profesoři,
 • 9 docentů
 • 29 odborných asistentů
 • 8 vědeckých pracovníků a 3 administrativně techničtí pracovníci.