FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Ke stažení III (freeware Energie 2019 EDU)...

 

Volně šiřitelný program Energie 2019 EDU

Program Energie 2019 EDU je freeware a lze ho bezplatně používat pro nekomerční výpočty energetické náročnosti budov v rámci studia a výuky na odborných školách v ČR a v SR.

Program umožňuje zpracovat posouzení energetické náročnosti jednodušších menších budov, především rodinných a bytových domů. Podporuje výpočty podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb., vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z., TNI 730329, TNI 730330 i podle metodických pokynů pro program Nová zelená úsporám… tedy podle všech platných českých, slovenských i evropských předpisů a norem pro oblast energetické náročnosti budov včetně nové EN ISO 52016-1 (2018).

Použití programu je omezeno na jednozónové budovy s obestavěným objemem do 3000 m3 a s energeticky vztažnou plochou do 1000 m2. Budova může mít nejvýše jeden zdroj tepla na vytápění, jeden zdroj chladu a jeden zdroj tepla na přípravu teplé vody. Limitován je i počet obalových konstrukcí, a to na nejvýše deset oken, deset neprůsvitných konstrukcí, dvě konstrukce v kontaktu se zeminou a dva nevytápěné prostory. Podporován také není výpočet produkce tepla solárními kolektory s hodinovým krokem a výpočet produkce a využitelnosti elektřiny z FV systémů s hodinovým krokem.

Aktualizace: X/2019

Soubory ke stažení

Po stažení je třeba archív rozbalit a spustit rozbalený soubor.
Instalační soubor pro program Energie 2019 EDU(15.2MB)zip

energie2019edu.jpg
Energie 2019 EDU
(1200x960, 362.5kB)