FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Katedra Konstrukcí pozemních staveb se jako profilová podílí na těchto  bakalářských a magisterských studijních programech a oborech:

Informace garantů a vyučujících, studijní podklady, zadání úloh apod. je možné najít v sekci Vyučované předměty.  Způsob zakončení předmětu, návaznosti na jiné předměty v rámci akreditovaného oboru/programu/specializace, anotace a obsah předmětu daný akreditací  a veškeré podmínky a informace týkající se zápisu do předmětů jsou uvedeny ve studijním systému KOS.

Bakalářské studijní programy

Magisterské studijní programy

Program Erasmus +

  • Katedra nabízí řadu předmětů i v rámci výměnného programu  ERASMUS +. Nabídka předmětů vyučovaných v angličtině v rámci tohoto programu je dostupná na tomto odkazu Courses for students.

 

 

 

V rámci těchto studijních oborů zajišťuje katedra řadu klíčových předmětů.

Katedra umožňuje prostřednictvím povinně volitelných a volitelných předmětů rozšiřovat znalosti nad rámec předmětů povinných. Nabízí více jak 40 povinně volitelných, resp. volitelných předmětů z oblastí jako

  • CAD softwary - výuku programů AutoCAD. katedra je členem Autodesk Academia Programu, obdržela již několik let po sobě jeho certifikát a umožňuje studentům získat certifikát  společnosti Autodesk
  • modelování a analýza stavebních kostrukcí
  • stavební fyzika - tepelná technika, akustika, osvětlení
  • nettradiční materiály ve stavebnictví
  • stavebnictví rozvhojových zemí
  • diagnostika a průzkum budov
  • rekonstrukce historických budov
  • informační modelování -BIM- na platformě Autodesk, Graphisoft i Nemetschek

Na katedře konstrukcí pozemních staveb je každý rok zpracováno téměř 100 bakalářských a diplomových prací zaměřených na širokou škálu témat od návrhu novostaveb s využitím nejmodernějších materiálů a postupů navrhování, přes energetickou a tepelně technickou problematiku až po návrh rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů. Řada prací je každoročně oceňováná pochvalami za vynikající zpracování závěrečných prací a úspěšně reprezentuje katedru a fakultu v soutěžích o nejlepší studentské práce (SVOČ, WTA CZ a další) 

Katedra organizuje a podílí se na výuce v rámci celoživotního vzdělávání v oboru pozemní stavby.

V rámci pilotního evropského projektu EURL3A byl společně s katedrou TZB v rámci výuky testován tzv. RLLL Real Life Learning Lab koncept. Cílem tohoto inovativního přístupu k výuce v technických oborech je jednak těsnější propojení studentů, výzkumu a stavební praxe a jednak propojení studentů z různých technických i uměleckých oborů ve stavebnictví, tzv. multidisciplinární přístup. Studenti různých oborů v rámci výuky, tj. v např. rámci projektů, seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracovávají společná témata z praxe nebo témata s vazbou na aktuální výzkumné úkoly.

Do pilotního projektu, který probíhal v ziním semestru 2013/14 aletním semestru 2014, bylo aktivně zapojeno téměř 50 studentů ze 3 fakult ČVUT (FSv, FS, FEL) a z 5 studijních oborů (FSv: Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Budovy a prostředí; FS: Inteligentní budovy, Technika prostředí; FEL: inteligentní budovy). Studenti zpracovali ve spolupráci výzkumným centrem UCEEB a s odborníky z praxe téma Multifunkční administrativní budova UCEEB.

V zimním semestru 2014/15 byl RLLL koncept ve spolupráci z katedrou TZB uplatňován při výuce v rámci Specializovaného projektu 1 SPJ1 magisterského oboru Budovy a prostředí. Studenti řešili mj. témata „Rekonstrukce vybraných škol v Kladně“ ve spolupráci s Magistrátem města Kladna a UCEEB nebo téma „Ekoturistická vesnice v Ekvádoru“ ve spolupráci s dr. Stevem Burrougsem, Universtity of Canberra, Faculty of Arts&Design.

 

Těsná spolupráce s obornou praxí a s domácími a zahraničními universitami je v oblasti výuky na Katedře konstrukcí pozemních staveb jednou z priorit. Ve výuce jsou v rámci projektů aktivně zapojeni špičkoví externí konzultanti jak domácí tak zahraniční.

Externí konzultanti:

dr. Steve Burroughs

Sustainable Building Consultant & Academic AdvisorSchool of Civil, 

Mining and Engineering, University of Wollongong, NSW, Australia

www.canberra.edu.au/faculties/arts-design
www.drsteveburroughs.com.au

pdf CV ke stažení