FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Diplomové práce

Od letního semestru akademického roku 2015-16 jsou všechny bakalářské a diplomové práce zveřejňovány v Digitální knihovně ČVUT

https://dspace.cvut.cz/

LS 2023-24

Analýza okrajových podmínek pro velkorozměrovou požární zkoušku fasádních systémů aktuálně vyvíjenou v EU, Kobilík Václav. (Pokorný)

Rekonstruce zámku Panenské Břežany, Füssiová Tamara, (Pazderka), udělena pochvala, návrh do soutěže
Protlačovací zkouška rozhraní beton-beton dvou různých druhů betonů, Juha Muhannad, (Vlach)

Návrh rekonstrukce vily na Ořechovce, Molčan Jakub, (Zigler )

Využití fotovoltaiky v architektuře, Burešová Kristýna (Lupíšek), udělena pochvala, návrh do soutěže
Dřevostavba budovy základní školy v Přezleticích, Matějovský Marek, (Staněk)
Energeticky efektivní přestavba a rozšíření obytného domu v Praze, Sedláčková Hana, (Mertenová)

ZS 2023-24


Stavební úpravy objektu vodní tvrze s důrazem na snížení energetické náročnosti a na návrh vhodného vnitřního prostředí objektu, Šmahelová Edita, (Staněk)
Posuzování požárem namáhaných konstrukcí,Andrlík Milan,(Mózer)
Požární parametry vybraných předmětů zařízení budov, Pittermanová Lucie, (Mózer)
Požární hledisko dvojitého zateplování ETICS, Štecher Jan, (Hejtmánek)
Evakuace osob z prostorů s řadami sedadel, Velechová Klára, (Najmanová),  udělena pochvala za obhajobu, nominace na cenu za nejlepší DP
Požární riziko hořlavých předmětů ponechaných na únikových cestách, Černá Kateřina ,(Hejtmánek) udělena pochvala
Bytový dům Bubeneč v energeticky pasivním standardu, Balík Petr, (Mertenová)
Projekt novostavby budovy vinařství, Bočánková Andrea, (Pazderka)
Zvuková izolácia medzi obytnými miestnosťami v rámci jedného bytu, Dinga Daniel, (Nováček), udělena pochvala za obhajobu
Tepelně vlhkostní chování oken v obvodovém plášti dřevostavby, Dvořák Matěj, (Staněk),  udělena pochvala za obhajobu
Návrh energeticky úsporného bytového domu, Fencl Micha, (Staněk)
Administrativní budova - sídlo firmy, Janata Tomáš, (Hanzalová)
Stavební úpravy zemědělské usedlosti na energeticky soběstačnou ekofarmu, Luzarová Eliška ,(Staněk)
Zabudovaná vlhkost v moderních dřevostavbách, Malá Kateřina, (Staněk)
Návrh energeticky úsporné mateřské školky, Nevímová Sandra, (Staněk)
Posouzení budovy ČVUT-UCEEB pomocí EU Level(s) a návrh opatření ke zlepšení, Šafaříková Jana, (Lupíšek)
Nízkoenergetický polyfunkční objekt Pitkovice, Vaňková Kateřina, (Šilarová)
Nástavba bytového domu na stávající objekt občanské vybavenosti formou dřevěné konstrukce s energetivkou optimalizací do pasivního standardu, Vorlová Veronika ,(Staněk)
Energeticky efektivní přestavba obecní knihovny ve Velkém Oseku, Čábela Marek, (Mertenová)
Zvýšení odolnosti betonové konstrukce budov proti průniku chloridových iontů, Blovská Veronika, (Pazderka)
Projekt tribuny národního fotbalového stadionu, Hes David, (Pazderka), udělena pochvala za obhajobu, nominace na cenu za nejlepší DP
Návrh rekonstrukce objektu bývalé sokolovny v Sedlčanech, Hocke Kryštof ,(Zigler)
Návrh systémového oplocení s využitím vysokohodnotného betonu, Hruška Eduard, (Vlach)
Návrh sanace vybraných poruch zámku Zahrádky, Josefus Petr, (Čejka)
Výpočet a vyhodnocení součinitele prostupu tepla konstrukcí pomocí naprogramovaného doplňku Autodesk Revit, Kašpar Horacio, (Diviš)
Stavebně technický průzkum a návrh sanací nosných konstrukcí Usedlosti Cibulka, Olžbut Tomáš, (Libecajtová)
Návrh rekonstrukce zámku Zahrádky, Pospíšilová Alice ,(Zigler)
Bytový dům Seifertova v Přerově ,Sobek Michal, (Svoboda)
Bytový dům v Berouně, Vesecký Lukáš, (Šilarová)
Palác Zdar - polyfunkční dům v Ústí nad Labem, Měřičková Eliška, (Jiránek)

LS 2022-23

Základní škola Holubice, Kynčlová Hana, (Hanzalová  )
Návrh energeticky úsporné mateřské školy, Wright Jakub, (Staněk)
Historie a vývoj požární bezpečnosti staveb v Československu a České republice, Čajan Petr, (Pokorný)
Rekonstrukce historické budovy bývalého nádraží, Lisková Tereza, (Pazderka)
LCA analýza vysokohodnotného betonu s jemným betonovým recyklátem, Lipert Michal,(Pavlů)
Project documentation of a residential building - Chodov, Baibatyrova Akbota, (Noori)

ZS 2022-23

obor/specializace Budovy a prostředí

Prostorová akustika v otevřených kancelářích,  Fatyanova Elizaveta, (Vychytil)
Mateřská školka, Frydrych Jan,  (Staněk)
Administrativní budova pro Lesy ČR ,
Grabmüllerová Lenka, (Staněk)
Stavební úpravy a přístavba penzionu v Horské Kvildě, Chalupská Zuzana, (Mertenová)
Možnosti vyztužování subtilního průsvitného betonového panelu, Kabíčková Věra, (Vlach)
Energeticky efektivní přestavba administrativní budovy v Nymburku, Kekula Vít, (Mertenová)
Sídlo dřevařského ústavu, Kolářová Hana, (Staněk)
Polyfunkční dům v Opavě,  Kutra Martin (Fiala)
Analýza vlivu kovových kotev fasádních obkladů na šíření tepla,  Lédl Jaroslav,  (Svoboda)
Experimentální a výpočtová zkoumání vybraných tepelně technických vlastností oken,  Mazura Jakub,  (Kopecký)
Pasivní dřevostavba administrativní budovy v obci Planá,  Němečková Lada,  (Staněk)
Návrh kulturního domu - Vodňany,  Petřík Tadeáš,  (Staněk)
Krytý plavecký bazén Kyjov, Planeta Štefan,  (Svoboda)
Jezdecký areál, Šírová Kateřina, (Hanzalová( 
Energeticky efektivní renovace bytového domu v Českých Budějovicích,  Šneberková Jana, (Mertenová)
Využití BIM a SBToolCZ k optimalizaci komplexní kvality stavby - případová studie, Mirovský Vojtěch,  Růžička 

Obor/specializace Integrální bezpečnost staveb

Toxické zplodiny hoření při nedostatečném přísunu vzduchu, Hadingerová Lenka, (Mózer)
Požárně technické charakteristiky textilního betonu, Vančura Tomáš, (Hejtmánek )
Porušení elektrických kabelů vedoucích k požáru,  Vimmr Daniel,  (Mózer)
Požární bariéry pro větrané dutiny fasádních systémů,  Brindzová Alžbeta, (Pokorný)

Obor/specializace Konstrukce pozemních staveb

Budova Radnice pro Prahu 7, Bernad Jakub , (Fiala)
Polyfunkční dům v Praze Libni Bőhm, Roman, (Šilarová )
Studie ztraceného bednění z vysokohodnotného betonu jako ochrany betonu s recyklovaným kamenivem,  Kafková Eliška, (Vlach)
Vliv smykové kompozitní výztuže na únosnost betonových sendvičových panelů,  Macháček Jan, (Vlach )
Administrativní budova Rustonka, Mastný Martin,  (Fiala)
Optimalizace množství hybridní výztuže v betonovém panelu,  Novotný Jaroslav,  (Vlach)
Vliv změny zatížení a provedení dodatečných otvorů na únosnost svislých styků panelového systému PS69, Šalom Filip,  (Čejka)

Návrh rekonstrukce kulturního domu Peklo v Plzni, Smejkal David, (Zigler)

Statická analýza nosných konstrukcí barokního zámku Pravonín,  Čeněk Richard, (Libecajtová)

Projekt bytového domu z Francie přizpůsobený podmínkám v ČR, Kohout Michal,  (Pazderka).

ZS 2021-22


Hodnocení elektroinstalace jako příčiny požárů,  Bartoníček Ondřej,  (Mózer)
Analýza chování účinku požáru ve větrané dutině u fasádních systémům  Burian Michal,  (Pokorný) 
Elektromobilita z hlediska požární bezpečnosti staveb,  Habětínek Adam,  (Mózer)

Analýza národní kategorizace do druhu konstrukční části,  Šafránková Markéta,  (Pokorný) 
Požární rizika při výstavbě dřevostavby,  Vorlíčková Eliška,  (Hejtmánek) 

Revize požadavků na požární bezpečnost ETICS,  Tichava Filip, (Hejtmánek)
Apartment building - Prague - Letňany,  Muratova Dayana,  (Noori) 
Numerická analýza statických poruch zděných konstrukcí,  Hozman Tomáš,  (Zigler)
Návrh rekonstrukce zámku Pravonín,  Königová Tereza,  (Zigler)

Návrh rekonstrukce zámku Postoloprty,  Černý Vojtěch,  (Zigler)
Využití systému BIM pro Demontovatelný prefabrikovaný systém,  Střelka Vít  (Zigler)
Rekonstrukce obytného objektu v Blevicích,  Petráš Jiří,  (Rácová)
Rehabilitace Santiniho vodního systému v klášteře v Plasích,  Řehák Jakub,  (Burgetová)
Projekt polyfunkčního domu v Opavě se zaměřením na denní osvětlení a akustiku,  Vašín David,  (Vychytil) 

Přenos kročejového zvuku stavebními konstrukcemi v bytových domech,  Bečka Jiří,  (Nováček) 
Technologie výroby nepálených hliněných cihel pomocí manuálního lisu, Bejček Lukáš, (Růžička) 
Apartmánový hotel v Peci pod Sněžkou,  Kočí Jan,  (Fiala) 
Polyfunkční dům v Pardubicích, Mestlová Lucie, (Hanzalová) 
Vliv stínění a větrání na letní tepelnou stabilitu jednopodlažních rodinných domů, Pantoflíček Lukáš, (Kopecký) 
Energeticky efektivní přestavba a nástavba zdravotnického zařízení Šumava v Českých Budějovicích, Růžička Patrik, (Mertenová)
Hodnocení denního osvětlení v bytovém domu v závislosti na poloze a velikosti oken, Podroužek Daria, (Vychytil) 
Řešení stavebních detailů kancelářské budovy Štorek Jan, (Pazderka) 
Optimalizace velikosti osvětlovacích otvorů v bytovém domu v Plzni,  Štorková Martina, (Vychytil) 

Studie využitelnosti budovy kasáren z 19. století, se zaměřením na dostupnost denního světla, Valášková Veronika, (Maierová) 
Hotel Kateřina v Tuchomyšli, Vorreiterová Tereza, (Svoboda) 
Základní škola Říčany, Zachová Kateřina, (Svoboda) 
Optimalizace návrhu nástavby studentských kolejí pomocí BIM softwarů,  Davidová Kateřina,  (Mertenová) 
Využití principů cirkulární ekonomiky v navrhování kancelářských budov, Trubina Nika,  (Lupíšek) 
Administrativní budova Dukovany,  Blažková Marta,  (Svoboda) 

Rekonstrukce historické budovy sanatoria, Kouda Michal, (Pazderka)

Polyfunkční dům Bratislavská, Ceralová Kristýna (Fiala )

 

LS 2020-21

Konzolové schodiště z betonu vyztuženého textilní výztuží - návrh a experimentální ověření, Hájek Jakub, (Vlach)

Návrh objektu mateřské školy s nulovou spotřebou energieNestrojilová Aneta, (Zigler)

Energeticky efektivní přestavba a nástavba kolejí pro bydlení zaměstnanců univerzitDianová Katarína, (Mertenová)

Návrh dřevostavby obytné budovy v nízkoenergetickém standardu a jeho porovnání s alternativou dřevěného skeletu, Fencl Ondřej, (Hájek)

LS 2019-20

Polyfunkční dům v Bubenči ,Balík Martin, (Tywoniak)
Možnosti energetické soběstačnosti rodinného domu, Reichl David, (Tywoniak)
Tepelně vlhkostní chování vertikální zahrady, Haber Josef, (Kopecký)
Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích, Čečrlová Klára, (Zigler)
Multi Functions Building, Yosufi Mohammad Fayez, (Kulhánek)
Metodika hodnocení kvality návrhu komunitních center z pohledu udržitelné výstavby, Hanzlová Kristýna, (Volf)
Návrh stacionáře pro seniory s ohledem na možnou konverzi na byty, Demerza Valentyna, (Vychytil)
Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích, Čečrlová Klára, (Zigler)
Řešení stavebních detailů budovy firemního centra, Rudolfová Kristýna(Pazderka)

 

ZS 2019-20

Základní škola v Hovorčovicích ,Karas Michal (Noori )
Samovznícení dřevěných konstrukcí ve vztahu k požární bezpečnosti komínů, Fabián Michal (Pokorný)
Požární specifika nosných konstrukcí z textilního betonu, Fürst Richard (Pokorný)
Požárně nebezpečný prostor rohových oken, Pitelková Daniela (Hejtmánek)
Akustické signalizace při vyhlášení požárního poplachu, Rosolová Tereza (Najmanová)
Numerická analýza statických poruch zděných konstrukcí, Balík Michael (Zigler)
Statické posouzení a návrh sanace vybraných částí zámku Rožmitál p. Třemšínem, Dejdar Lukáš (Zigler)
Stavebně-technický průzkum fary a koncepční návrh rekonstrukce, Dyntar Václav (Burgetová)
Mateřská školka - Praha 6, Hegrová Ludmila (Šilarová)
Rekonstrukce historické budovy z 18. století, Knébl Ladislav (Pazderka)
Rámový roh z textilního betonu, Žalský Jiří (Vlach)
Výroba desek z předepnutého textilního betonu, Blažek Tomáš (Vlach)
Hodnocení proslunění pomocí české vs. evropské normy, Bártová Magdalena (Vychytil)
Dřevěné stropní konstrukce z pohledu stavební akustiky, Belkoski Marko (Nováček)
Polyfunkční dům v Praze, Brejchová Kateřina (Hanzalová )
Sportovní hala Kamenná stezka, Čtveráček Jiří (Šilarová)
Mobilní buňky pro nouzové bydlení, Denk Jakub (Lupíšek )
Hodnocení denního osvětlení pomocí české vs. evropské normy, Fencl Adam (Vychytil)
Posouzení a optimalizace návrhu bytového domu z pohledu resilience ve variantách, Karban Jan (Volf)
Konstrukční návrh polyfunkčního domu Bratislavská, Brno, Kloud Martin (Fiala)
Energeticky efektivní přestavba a nástavba zdravotnického zařízení Šumava v Českých Budějovicích, Koryčan Daniel (Mertenová)
Hasičská stanice Jaroměř, Kozler Václav (Svoboda )
Konverze sýpky ve Volyni pro galerii dřeva a řemesla, Krumpová Kateřina (Hájek)
Krytý plavecký bazén v Mladé Boleslavi ,Lopatka Václav (Svoboda )
Pevnosti vzor 37 - stavebně-technický průzkum a možnosti sanace, Lukáš Petr (Pazderka)
Polyfunkční dům Bratislavská, Soukupová Petra (Fiala)
Stavební akustika bytového domu, Opl Vojtěch (Nováček)
Vlhkostní chování obvodových stěn moderních dřevostaveb, Pavlíčková Nicol (Staněk)
Průzkum bývalé továrny v Nuslích, průzkum a návrh sanace továrního komína, Petáková Belinda (Vonka)
Vliv pohltivých materiálů na akustické vlastnosti obytných místností, Ponomarenko Marie (Vychytil)
Rekonstrukce bytového domu podle principů cirkulární ekonomiky, Pražák Vojtěch (Volf)
Environmentální porovnání materiálového řešení budovy MŠ, Příšovská Kateřina (Pavlů )
Návrh rekonstrukce a dostavby hotelu Vila Perseus v Harrachově, Schejbal Martin (Zigler)
Možnost náhrady primárních vápenocementových malt recyklovaným pórobetonem, Slezáková Barbora (Pavlů )
Energeticky efektivní renovace venkovské usedlosti v Olešnici, Součková Michaela (Mertenová)
Výpočtové zkoumání dřevěných trámových zhlaví v cihelném zdivu s vnitřní tepelnou izolací, Šefčík Jan (Kopecký)
Optimalizace administrativní budovy do energeticky nulového standardu, Šimečková Aneta (Růžička)
Nejistota měření vzduchotěsnosti budov - vliv polohy snímače venkovního tlaku - experimentální analýza, Široký Martin (Novák)
Učebny na gymnáziu z pohledu denního osvětlení, Tomanová Kristýna (Vychytil)
Environmentální dopady variant návrhu domova pro seniory v Horoměřicích, Verner Vít (Lupíšek )
Resilientní bytový dům - hodnocení resilience bytových domů a návrh opatření, Vítovský Adam (Lupíšek )
Konverze elektrárny v Praze - Holešovicích. Vokálková Iveta (Hájek)

 

LS 2018-19

Energetická optimalizace rodinných domů s nízkou energetickou náročností a analýza jejich vhodných technických systémů, Jiránek Vít,  (Mertenová)
Klimaticky neutrální rodinný dům, Shata Jaroslava, (Lupíšek)
Klimaticky neutrální bytový dům,  Pálenský David, (Lupíšek)
Návrh bydlení a občanské vybavenosti, Al-Hasakah, Sýrie, Kozderka Ivo, (Tilinger)
Bytový dům Střížkov,¨Holanová Markéta,  (Nováček)

 

ZS 2018-19

Fotovoltaické pláště budov ,Nguyenová Phuong Anh (Lupíšek)
Prefabrikované dílce pro rekonstrukce obálky budovy, Novotný Jakub (Růžička)
Tvorba knihovních prvků na platformě Autodesk Revit a jejich použití v projektu rekonstrukce rodinného domu metodou BIM, Šťastný Jan (Hoďánková)
Výpočetní program pro hodnocení tepelného toku zeminou u podlahy složené z více odlišných částí, Truneček Jakub (Svoboda)
Energeticky efektivní renovace městského bytového domu v Českých Budějovicích, Drahorádová Barbora (Mertenová)
Numbulwar Health Centre - development of a sustainable building concept, Škarecká Ema (Růžička)
Aplikace uhlíkových vláken ve vysokohodnotném betonu pro mobiliář, Vastl František (Hájek)
Požární rizika fotovoltaických elektráren na obálce budovy, Dvořák Martin (Hejtmánek)
Kontaktní zateplovací systémy v požárně nebezpečném prostoru, Fišerová Eliška (Hejtmánek)
Hodnocení evakuace v domovech pro seniory, Hašlová Veronika (Najmanová)
Malorozměrové zkoušky požární odolnosti, Chládek Jiří (Pokorný)
Citlivostní analýza modelů evakuace osob z vlakového vozu, Kuklík Lukáš (Najmanová)
Hodnocení evakuace osob z vlakového vozu CityElefant, Pešková Veronika (Najmanová)
Požární rizika provětrávaných fasádních systémů, Salaďák Richard (Pokorný)
Variantní řešení stavebních detailů v oblasti hydroizolací spodní stavby, Čaban Michal (Pazderka)
Akustika restaurací a jídelen, Barnáš Jaroslav (Nováček)
Administrativní budova, Žatec Brabec Jan (Hájek)
Bytový dům s občanskou vybaveností, Černoch Lukáš (Vychytil)
Algoritmy ovládání pohyblivého systému venkovního stínění kancelářských budov, Frčková Hana (Kopecký)
Pevné stínění okenních otvorů v budovách pro bydlení, Hájek Jan (Kopecký)
Modernizace budovy B fakulty stavební, Hruboš Štěpán (Tywoniak)
Předsazená montáž oken, Kasal Pavel (Novák)
Návrh rekonstrukce průmyslového objektu v Dětřichově, Kinclová Lenka (Zigler)
Projekt rezidenčního objektu se zaměřením na stavební fyziku, Klofák Jiří (Vychytil)
Projekt apartmánového domu metodou BIM na platformě Autodesk Revit, Knězů Josef (Hoďánková)
Hodnocení denního osvětlení ve vybraných učebnách gymnázia, Koubková Kateřina (Vychytil)
Renovace roubeného domu v Jizerských horách na energeticky efektivní stavbu, Krausová Martina (Mertenová)
Energeticky efektivní přestřavba zdravotnického zařízení Šumava v Českých Budějovicích, Krejčík Jiří (Mertenová)
Nízkopodlažní bytový dům Kojetice, Kropáček Filip (Tywoniak)
Novostavba haly pro gymnastiku a další využití, Lukešová Eliška (Tywoniak)
Bytový dům RESBY - návrh pasivního domu na bázi konstrukcí s vysokou akumulační schopností, Machač Lukáš (Růžička)
Využití technologie TRC v obvodovém plášti a jeho aplikace na experimentálním objektu, Machač Marek (Hájek)
Bytový dům na bázi dřeva, Materna Jakub (Staněk)
Modelová revitalizace mateřské školy, Mihálová Lucie (Růžička)
Odvlhčení kostela Narození Panny Marie v Novém Strašecí, Ondrejka Jan (Kopecký)
Projekt přestavby  jako informační model stavby BIM na platformě Archicad  Graphisoft, Parkan Petr (Hoďánková)
Vliv tepelného ostrovu města na energetický návrh budovy, Pospíchal Tomáš (Hájek)
Polyfunkční dům Belánka, Půhon Patrik (Fiala)
Přestavba sýpky v Plaňanech, Quachová Dieu Linh (Tywoniak)
Proslunění a denní osvětlení ve vybraných bytech z hlediska výpočet vs. uživatel, Řehořková Annette (Vychytil)
Rekonstrukce staré stodoly v Kojeticích, Sasin Levko (Tywoniak)
Nasákavost stavebních materiálů - laboratorní metody a měření, Schůtová Petra (Staněk)
Rekonstrukce rozsáhlého podkrovního prostoru historické budovy školy, Suchardová Regina (Pazderka)
Návrh rekonstrukce hospodářské usedlosti v České Třebové, Svatošová Pavlína (Zigler)
Obytný komplex v pasivním standardu Břevnov, Uchytil Tomáš (Hájek)
Měření vzduchotěsnosti stavebních dílců a prvků v laboratorních podmínkách, Vacek Vladimír (Novák)
Přestavba administrativní budovy na pasivní bytový dům, Vacková Lýdie (Svoboda)
Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost, Vávrová Zuzana (Fiala)
Proces akreditace a řízení požární akreditované zkušební laboratoře, Kaňok Kryštof (Pokorný)
Měření teploty a rychlosti proudění plynu v podmínkách zkoušky room corner test, Spourová Lucie (Pokorný)
Ověření ventilace chráněných únikových cest Zámorská Petra (Hejtmánek)
Návrh střední školy v Kashitu Čanda Petr, (Tilinger)
Servisní středisko malých letadel ,Kuta Jakub (Staněk)
Rodinné domy Vítová, Zátopek Antonín (Staněk)
Structural Project of Luxurious Villa , Alshawi Ahmed Modher Sobhi (Kulhánek)

 

LS 2017-18

Vliv změny klimatických podmínek na fungování malého modulárního domu,Brýda Daniel,(Kopecký)
Roubená dřevostavba s ostrovními systémy TZB, Pokorný Michael,(Staněk)
Klimaticky neutrální kancelářská budova,Silovská Anna,(Lupíšek)
Posouzení ZŠ a MŠ Postřekov metodikou SBToolCZ a navržení zlepšení návrhu,Burešová Aneta,(Růžička)
Návrh bytových jednotek v podkroví administrativní budovy a přilehlého skladu,Fünfkirchlerová Tereza,(Vychytil)
Energetická analýza referenční budovy s využitím BIM,Klimeš Filip,(Růžička)
Průzkum a návrh rekonstrukce budovy zámečku ve Stránce u Mšena,Malý Michal,(Zigler)
Hotel,Kebrt Filip,(Šilarová)
Rekonstrukce bytového domu,Hradecký Ondřej,(Hájek)
Analýza denního osvětlení v učebnách základních škol,Weisová Tereza,(Vychytil)
Modernizace obvodového pláště panelového objektu Novodvorská 1081/92 s využitím předsazené lodžie,Smolík Jan,(Fiala)
Cihelné zdivo s vnitřní tepelnou izolací, Pokorný Matěj,(Kopecký)
Návrh ustájení pro masný skot včetně řešení skladového a odpadového hospodářství,Obr Vladimír,(Vychytil)
Střední odborná škola Al Hasakah, Sýrie,Stražovanová Lucie,(Tilinger)
Rekonstrukce historického objektu hostince,Dohnal Tomáš,(Stibůrková)
Vysychání monolitických betonových podlah do dřevostaveb,Křivonožka Jiří,(Kopecký)
Environmentálně-energetická optimalizace obálky budovy bytového domu v českých a italských klimatických podmínkách,Machová Magdaléna,(Sojková)
Polyfunkční dům ve Středočeském kraji,Matysová Hana,(Nováček)
Průzkum a návrh sanace vily v Hradci Králové,Menclová Daniela,(Zigler)
Analýza denního osvětlení v učebnách základních škol,Weisová Tereza,(Vychytil)
 

ZS 2017-18

Rekonstrukce výrobní haly a přístavba skladovací haly s administrativní částí,  Andreas Dominik (Tywoniak)
Průzkum a návrh rekonstrukce Hornychovy vily v Lomnici nad Popelkou, Bartošová Lucie (Zigler)
Rekonstrukce a dostavba hájenky v Majdaleně,  Bayerová Barbora (Tywoniak)
Experimentální ověření požární otevřenosti slaměných stěn,  Bobek Ondřej (Hejtmánek)
Environmentálně-energetická optimalizace obálky budovy bytového domu, Brůhová Heda (Sojková)
Multifunkční budova s progresivní konstrukcí, Bubáková Zuzana (Pazderka)
Experimentální zjišťování požárně- a tepelně technických charakteristik stavebních výrobků a implementace dat do CFD modelů, Buchnarová Hana (Hejtmánek)
Modernizace hotelu se zaměřením na stavební fyziku, Cvejnová Kateřina (Vychytil)
Charakteristika požáru hořlavých kapalin na ohraničené ploše, Divišová Daniela (Pokorný)
Optimalizace projektu ZUŠ Holice pomocí BIM, Dolejš Jan (Kulhánek)
Validace modelu konstrukce slaměného objektu při požáru, Douša Miroslav (Hejtmánek)
Dřevěná trámová zhlaví v cihelném zdivu s vnitřní tepelnou izolací, Dragoun Mirek (Kopecký)
Klimaticky neutrální rodinný dům, Dvořáková Barbora (Lupíšek)
Ověření normových požadavků na zřizování požárních ucpávek ve stěně, Filsak Kristián (Hejtmánek)
Zníženie rizika letného prehrievania drevostavieb - výpočtová analýza, Hančíková Gabriela (Novák)
Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření vzduchotěsnosti budov, Hradečný Lukáš (Novák)
Analýza odstupových vzdáleností od pergol a přístřešků, Jiříček Zdeněk (Pokorný)
Indiánská škola, Juránková Barbora (Tilinger)
Domov pro seniory v Praze, Kabeš Martin (Hanzalová)
Projekt domu pro seniory ve Volarech, Koubová Monika (Fiala)
Evakuace osob z objektů vyhlídkových věží, Lokvenc Marek (Pokorný)
Klimaticky neutrální bytový dům, Malát Jan (Lupíšek)
Využití odpadního skelného prachu ve vysokopevnostním betonu, Mariaková Diana (Pavlů)
Dweling House - Structural Project, Martínez Peragón Javier (Kulhánek)
Energetická optimalizace projektu vily, Mašek Jan (Kulhánek)
Výrobní areál v Modrišicích, Matěcha Štěpán (Hanzalová)
Průzkum a návrh rekonstrukce Mattoniho vily, Míšková Markéta (Zigler)
Hodnocení denního osvětlení ve vybraných základních školách, Müllerová Dominika (Vychytil)
Prostorová akustika multifunkčních sálů, Novotný Jan (Nováček)
Rekonstrukce budovy bývalé školy v Horičkách, Nývlt Michal (Fiala)
Kostel sv. Kateřiny u Podbořan, Pech Tadeáš (Zigler) - čestné uznání v soutěži "Nejlepší diplomová práce v oblasti Sanace a rekonstrukce staveb 2017 – 2018" společnosti WTA CZ
Analýza rizik šíření účinku požáru vzduchotechnickými systémy, Petráková Magda (Pokorný)
Rekonstrukce bývalé fary v Šonově, Petrová Kateřina (Zigler)
Tepelná stabilita obytných budov, Pich Martin  (Kopecký)
Rezidenční objekt v Praze, Pokora David (Nováček)
Rekonstrukce Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí, Procházka Michal (Fiala)
Environmentálně-energetická optimalizace obálky budovy bytového domu, Ryklová Pavla (Sojková)
Tepelně-vlhkostní chování rekreačního objektu s vysokou tepelnou akumulací, Ryšánek David (Staněk)
Zhlaví dřevěných trámů - ověření metod preventivního ošetření, Siblík Martin (Tywoniak)
Structural Project of Dweling House, Singh Udham (Kulhánek)
Skladovací hala,Sláma Jan ( Gattermayerová)
Integrace a bezpečnost komínových systémů v nízkoenergetických a pasivních stavbách, Sodomka Walter (Pokorný)
Rekonstrukce zámku ve Vlčkovicích, Svoboda Filip (Zigler) - 3. místo v soutěži "Nejlepší diplomová práce v oblasti Sanace a rekonstrukce staveb 2017 – 2018" společnosti WTA CZ
Transport solí a tvorba výkvětů na površích historických cihel - praktická analýza, Šípek Jakub (Tywoniak)
Vliv lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování větraných prostor, Štěpánová Zdeňka (Staněk)
Domov se zvláštním režimem v Horních Počernicích, Švehla Antonín (Hanzalová)
Klimaticky neutrální bytový dům, Teleková Gabriela (Lupíšek)
Administrativní budova se značně proskleným obvodovým pláštěm, Tomašák Štefan (Svoboda)
Rekonstrukce kostela z 19. století, Trousilová Anna Maria (Pazderka)
Útlum tepelného toku při prostupu vodní clonou, Trsek Vojtěch (Pokorný)
Komplexní návrh obálky části výškové budovy, Týle Lukáš (Stibůrková)
Montované objekty z prostorových jednotek, Zahrádka Filip (Kulhánek)

 

LS 2016-17

Optimalizace halových konstrukcí, Koželuh Jan (Žďára)
Optimalizace konstrukčního řešení prodejní budovy, Klasová Aneta (Žďára)
Projekt mateřské školy v Českých Budějovicích, Vaňas Milan (Hanzalová)
Rekonstrukce Mateřské školy v Rohozné u Jihlavy, Rodová Radka (Tywoniak)
Projekt komunitního centra jako podklad pro svépomocné stavění s ohledem na ekologický dopad, Joštová Andrea (Růžička)
Inovativní systémy rekonstrukcí budov pro bydlení a jejich použitelnost v podmínkách ČR, Holoubková Petra (Lupíšek)
Vnitřní zateplení staveb:případová studie domu Nuselská 86, Hruška Pavel (Staněk)
Projekt Administrativní budovy v Záběhlicích, Kopačka Matěj (Lounková)
Administrativní budova, Matoušek Pavel (Stibůrková)
Vestavba polikliniky do proluky, Štědrá Aneta (Svoboda)

 

ZS 2016/17

Projekt hotelu v Karlových Varech, Adamec Jan (Lounková)
Sociální aspekty udržitelné výstavby, Bareš Tom (Růžička)
Průzkum a návrh rekonstrukce zámku Petrovice u Miličína, Beranová Michaela  (Zigler)
Modernizace bytového domu z energetického hlediska, Berková Kateřina (Hájek)
Bydlení pro seniory se sociálním zázemím ve Verneřicích, Březina Jan (Fiala)
Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Dlask Tomáš (Jiránek)
Pěnové sklo, jeho tepelně technické vlastnosti a využitelnost v pozemních stavbách, Dvořák Štěpán (Kopecký)
Přírodní bytový dům, Eis Radek (Růžička)
Projekt Autosalonu v Rychnově nad Kněžnou, Fára Jan (Lounková)
Autonomní výzkumné stanice , Feber Jakub (Lupíšek)
Alternativní zjišťování požární odolnosti stěnových prvků, Flídr Václav (Hejtmánek)
Analýza měřených údajů z pasivního rodinného domu, Friedrichová Marcela (Kopecký)
Hodnocení učeben na gymnáziu z hlediska denního osvětlení, Haasová Martina (Vychytil)
Vzduchová neprůzvučnost lehkých stavebních prvků s mechanickými spoji, Haken Jakub (Nováček)
Obnova pivovaru v Lanškrouně, Hejl Vojtěch (Lounková)
Stanovení denního osvětlení v základní škole pomocí různých metod,  Hermanová Veronika (Vychytil)
Projekt Sporthotelu v Říčanech u Prahy , Hostačný Václav (Lounková)
Projekt mateřské školy se zaměřením na ploché střechy, kompletační konstrukce a světelně-technické hodnocení, Houšková Jitka (Šilarová)
Experimentální výzkum ochrany dřevěných prvků pomocí moderních technologií, Houšková Tereza (Ryparová)
Rekonstrukce plaveckého bazénu Lochotín v Plzni, Hříchová Jana (Tywoniak)
Využití jemné frakce recyklovaného kameniva v betonových prvcích, Hujer Vladimír (Hájek)
Aplikace dřevoplastových kompozitů v interiéru, Jakubčík Václav (Kupilík)
Návrh stavebních úprav a přístavby základní školy z hlediska stavební fyziky,  Jelínek Jan (Vychytil)
Vliv okrajových podmínek na hodnocení proslunění a denního osvětlení, Jirásek Filip (Vychytil)
Alternativní postupy zjišťování a hodnocení reakce na oheň pro fasády, Kašová Kateřina (Pokorný)
Akustika atrií, Katrňáková Anna (Nováček)
Biologicky odbouratelný dům, Kec Martin (Růžička)
Projekt bytového domu se stomatologickou klinikou v Humpolci, Klement Jakub (Lounková)
Analýza evakuace osob z železničních kolejových vozidel, Košťák David (Hejtmánek)
Průzkum a návrh rekonstrukce Goldschmidtovy vily v Hořicích, Koubová Soňa (Zigler)
Optimalizácia tepelných vlastností murovacieho systému pro sendvičové steny z betónových tvárnic, Kuželová Karolína (Novák)
Rekonstrukce střední školy s důrazem na energetickou náročnost, Lacika Jan (Fiala)
Sportovní hala ve Světlé nad Sázavou, Lacina Vítězslav (Nováček)
Stavebně energetická optimalizace obálky bytového domu,  Linhart Petr (Růžička)
Víceúčelový objekt, Maroušková Anna (Šilarová)
Energetická optimalizace horské chaty Jizerka č.p.2, Mazanec Michal (Kopecký)
Nácrh vědeckotechnického centra se zaměřením na stavební fyziku,  Michalů Lukáš (Vychytil)
Bytový dům se zajištěním vyšší míry energetické sobětačnosti, Nehasilová Alžběta (Hájek)
Certifikační nástroje pro šetrné admnistrativní budovy, Netolický Jakub (Lupíšek)
Ověření technologie dodatečného zateplování dvouplášťových plochých střech, Novák Jan (Staněk)
Administrativně skladový areál, Pětník Martin (Hanzalová)
Rekonstrukce Mateřské školy v Rohozné u Jihlavy, Rodová Radka (Tywoniak)
Vnitřní zateplení uliční fasády historického domu, Rohlíček Martin (Staněk)
Rekonstrukce barokního kostela, Schützová Hana (Pazderka) - 1. místo v soutěži "Nejlepší diplomová práce v oblasti Sanace a rekonstrukce staveb 2016 – 2017" společnosti WTA CZ
Bytový dům "La torre di Milano", Skala Petr (Šilarová)
Dům Stromů Průhonice - Optimalizace architektonického, materiálového a energetického řešení, Sládeček Filip (Tywoniak)
Rekonstrukce mateřské školy v Hadovité ulici na Praze 4, Staněk Tomáš (Fiala)
Měření tepelně-vlhkostních vlastností materiálů na bázi dřeva, Strečková Eva (Tywoniak)
Dřevostavba rámového typu se zaměřením na konstrukční detaily, Suková Ivona (Hanzalová)
Laserové centrum Dolní Břežany, Svoboda Martin (Jiránek)
Rekonstrukce obchodního domu na Mělníku, Svobodová Veronika (Tywoniak)
Vnitřní zateplení bytového domu v Praze, Šídlová Lenka (Staněk)
Použití vizuálního programování v návrhu modulární nemocnice, Šimák Pavel (Žďára)
Fasádní desky z textilního betonu, Šiman Vojtěch (Kopecký)
Projekt studentských kolejí se zaměřením na ploché střechy, kompletační kostrukce a tepelně-technické hodnocení budovy, Štěpánek Jakub (Šilarová)
Materiálová optimalizace bytového domu pomocí BIM, Šubrt Martin (Růžička)
Bytový dům Petřkovice, Táborský Matěj (Fiala)
Návrh administrativní budovy v energetických a tepelně technických souvislostech, Veselý Lukáš (Fiala)
Vliv vzduchotěsnosti na potřebu tepla na vytápění budov v ČR, Vlk Aleš (Novák)
Nízkoenergetický bytový dům v Klatovech, Waldmannová Petra (Hájek)
Analýza požárních rizik dřevostavebního panelu pro dodatečné zateplování staveb, Zákora Tomáš (Hejtmánek)
Akustika prostorů základních a mateřských škol, Žůrková Adéla (Nováček)

 

LS 2015/16

Průzkum a návrh rekonstrukce zámku Červená Řečice, Javorský David (Zigler)
Administrativní centrum Budějovická, Macek Tomáš (Stibůrková)
Průzkum a návrh rekonstrukce bytového domu v sídlišti Solidarita, Bryknerová Michaela (Zigler)
Optimalizace stropní konstrukce, Bína Tomáš (Žďára)
Problematika návrhu plochých střešních plášťů se zaměřením na jejich provozní využití, Grollmusová Eva (Hanzalová)
Administrativní budova v Praze Karlíně, Vrzáčková Petra (Hájek)
Rekonstrukce hotelu Otava v Sušici, Kotal Jiří (Hájek)
Použitelnost britských metod pro úvodní fáze navrhování energeticky efektivních budov v podmínkách ČR, Šilhavý Petr (Lupíšek)
Konverze industriální budovy v Ostravě, Urbánková Tereza (Hájek)
Analýza vlhkostních poruch pěchotních srubů (1937-38) a návrh jejich sanace, Purkrtová Magdalena (Pazderka) 2. místo v soutěži "Nejlepší diplomová práce v oblasti Sanace a rekonstrukce staveb 2015 – 2016" společnosti WTA CZ
Využití jemné frakce recyklovaného kameniva v betonových prvcích, Hujer Vladimír (Hájek)
Projekt půdní nástavby bytového domu v Praze 10-Vinohradech, Jirků Jakub (Mukařovský)
Rekonstrukce tradičního venkovského domu z nepálených cihel v Hluku, Marková Kristýna (Tywoniak)
Sídlo firmy na výrobu krmných směsí, Balcarová Mirka (Svoboda)
Opatství Nový Dvůr - Výrobny klášterních produktů, Švehla Antonín (Hanzalová)
Problematika odolnosti v rámci udržitelné výstavby - případová studie Paddington, Austrálie Paulechová Jana (Růžička)

 

ZS 2015/16

Možnosti využití a aplikace lehkého obvodového pláště Envilop, Mrštný Michal (Tywoniak)
Rekonstrukce historického kostela, Prokeš Karel (Pazderka)
Alzheimercentrum v Ostravě, Klepková Silvie (Šilarová)
Rekonstrukce rozsáhlého historického objektu, Padevět Martin (Pazderka)
Přístavba základní školy v nízkoenergetickém standardu, Miškovský Petr (Svoboda)
Rekonstrukce sladovny ve Skuhrově, Čmelíková Taťána (Zigler)
Návrh rekonstrukce historického objektu Čamského mlýnu, Holý Jan (Zigler)
Modernizace souboru objektů v ulici Na Poříčí, Hnízdil Jan (Vychytil)
Rekonstrukce areálu fary v Předměřicích, Černý Jaroslav (Lounková)
Projekt administrativní budovy v Praze 8, Bydžovská Tereza (Lounková)
Projekt administraitvní budovy v Karlíně, Herclík Martin (Lounková)
Regenerační centrum Hluboká nad Vltavou, Mošna Lukáš (Stibůrková)
Bytový dům AUTO JAROV, Netík Michal (Nováček)
Projekt výzkumného centra v Liberci, Zítek Jan (Lounková)
Projekt novostavby domu pro seniory, Kubašta František (Pazderka)
Sportovní hala v Kladně, Novák Zbyněk (Stibůrková)
Rekonstrukce budovy Správy lázní v areálu Lázně Kyselka, Šimonová Monika (Zigler)
Rekonstrukce zámku Nekmíř ,Vebrová Petra (Zigler)
Hodnocení administrativní budovy z hlediska denního osvětlení a energetické náročnosti, Cabovská Blanka (Kaňka)
Výběr materiálu do těžkých plovoucích podlah z hlediska zvukové izolace, Jančařík Tomáš (Vychytil)
Adaptace stáje pro masný skot na stáj pro dojnice včetně návrhu dojírny, Kamírová Eva (Vychytil)
Bytový dům Petřiny - konstrukční řešení stavby na bázi dřeva, Vytiska Jan (Růžička)
Požárně bezpečnostní řešení kostela v Neratově, Hakl Josef (Kupilík)
Rekonstrukce tvrze v Nebovidech, Zvěřinová Zdeňka (Zigler)
Vliv okolní zástavby na prostup tepla zeminou, Horová Petra (Svoboda)
Požárně technické charakteristiky dřeva v CFD modelech, Mandinec Jan (Hejtmánek)
Degradace svrchních vrstev ETICS vlivem extrémního tepelného namáhání, Altman Martin (Hejtmánek)
Přírodní materiály v obvodových stěnách z požárního hlediska, Řezníčková Martina (Pokorný)
Evakuace osob na vertikálních složkách únikových cest, Hornig Martin (Hejtmánek)
Návrh rekonstrukce zámku Němčice, Jílková Andrea (Zigler)
ZŠ Buštěhrad - konstrukční a technologické řešení nástavby na bázi dřeva, Mokrošová Tereza (Růžička)
Vliv účinku požáru na chování tepelných minerálních izolantů, Pešková Zdeňka (Pokorný)
Konstrukčně subtilní požární stěna s dřevěným rámem, Procházka Jakub (Pokorný)
Administrativní budova s nosnou konstrukcí z ultralehkého železobetonového prefabrikovaného skeletu a s obvodovou konstrukcí na bázi dřeva - projekt a enviromentální  analýza, Brunclíková Soňa (Hájek)
Vylehčené fasádní panely z textilem vyztuženého betonu, Řepka Jakub (Hájek)
Projekt bytového domu Procházkova 7 se světelně technickou studi,í Crkva Tomáš (Kaňka)
Vnitřní tepelná izolace cihlelných stěn: zkoumání s využitím výpočtových metod a laboratorního měření, Ebert Tomáš (Kopecký)
Konverze průmyslové budovy v Lomnici nad Popelkou, Hušek Dominik (Tywoniak)
Konverze bývalé textilky v Lomnici nad Popelkou, Olexová Barbora (Tywoniak)
Stavebně technický průzkum a návrh změny využití fary, Váňa Lukáš (Fiala)
Specifické chování účinku požáru v dutině stropního podhledu, Brichtová Kateřina (Pokorný)
Posuzování životního cyklu keramických výrobků, Hanušová Jiřina (Lupíšek)
Konverze pivovaru v Rosicích, Posluhová Petra (Hájek)
Víceúčelový objekt Vacov,Folbrechtová Šárka (Mančík)
Udržitelná výstavba skladových a logistických budov, Klepačová Kateřina (Lupíšek)
Hodnocení učeben na středních školách z hlediska denního osvětlení, Šnajdrová Monika (Vychytil)
Apartmánový dům Lipno - konstrukční a technologické řešení stavby na bázi dřeva s využitím BIM, Buršík Václav (Růžička)
Návrh výstavního objektu v dejvickém kampusu, Šerclová Jana (Vychytil)
Apartmánový dům Lipno - konstrukční a materiálová optimalizace s využitím BIM, Trnka Karel (Růžička)
Opakovatelnost měření vzduchotěsnosti budov zařízením Blower Door, Šafránek Ondřej (Novák)
Rekonstrukce budovy fary ve Stochově, Valer Jan (Hájek)

Analýza úniku toxickýxh látek z plastových oken při požáru, Součková Jana (Kupilík)

Integrace enviromentálních materiálů do požárního stropu z vysokohodnotného betonu,  Bady Lukáš (Pokorný)

 

LS 2014/2015

Novostavba tělocvičny ZŠ Plaňany, Hosnedl Marek (Tywoniak)
Návrh střešních plášťů Pavilonu A35 CEITEC (Central European Institute of technology), Piroutek Leoš (Šilarová)
Konverze průmyslového objektu s důrazem na znovuvyužití původního továrního komína, Černý Michal (Vonka)
Faktor difúzního odporu smrkového dřeva v závislosti na objemové hmotnosti, Šlik Jakub (Staněk)
Stavební inženýrství v extrémních podmínkách, Bruzl Martin (Hájek)
Domov důchodců se školícím centrem v pasivním standardu, Jelínek František (Svoboda)
Bydlení pro seniory v Plaňanech, Běloušek Pavel (Tywoniak)
Bytový dům Nad Vinohradem, Chladová Adéla (Šilarová)
Rekonstrukce památkově chráněné tvrzi v Bělé nad Radbúzou, Jandová Martina (Zigler)
Rekonstrukce a dostavba objektu balírny v Kralupech nad Vltavou, Neoralová Markéta (Mukařovský)
Faktor difúzního odporu smrkového dřeva v závislosti na metodě vysoušení, Beran Karel (Staněk)
Trámová zhlaví v systémech vnitřního zateplení,  Kinzel Jan (Staněk)
Návrh rekonstrukce zámku Veselí u Janovic n. Úhlavou, Bartošová Lucie (Zigler)
Průzkum a rekonstrukce tvrze v Horkách nad Jizerou, Boháčová Denisa (Wasserbauer)
Rekonstrukce a obnova pivovaru v Roudnici nad Labem, Veverka Pavel (Witzany)
Vícegenerační venkovské  bydlení pro 3. tisíciletí, Hanušová Eva (Šilarová)
Návrh rekonštrukcie bývalej prelatúry v areále kláštora Chotěšov, Leláková  Radka (Zigler)
Stavební úpravy panelového domu, Paďourek Zdeněk (Čejka)

 

ZS 2014/2015

Stavební inženýrství v exter. podmínkách Bruzl  Bc.Martin  (Hájek )
Odvod kouře a tepla ze sportovní haly v Dobrušce Vyštajnová Bc.Hana (Hejtmánek)
Přirozené požární větrání chráněných únikových cest Tůmová Bc.Simona (Hejtmánek )
Tepelně-vlhkostní chování dvoupláštové ploché střechy s dodat.zateplením Kortus Bc.Marek (Staněk)
Srovnání střed.a velk.požární zk.kontaktního zatepl.systému Vodička Bc.Tadeáš (Hejtmánek)
Poruchy střech panelových budov a návrh jejich stav. úprav Procházka Bc.Jan (Hanzalová)
Centrum 2015 Rychnov nad Kněžnou Šabatová Lucie (Hanzalová)
Stav.technický průzkum a návrh rekonstrukce zámku Wollner Bc.Marek (Zigler) 1. místo v soutěži "Nejlepší diplomová práce v oblasti Sanace a rekonstrukce staveb 2015 – 2016" společnosti WTA CZ
Návrh střešního pláště kult. centra v Chebu Hercíková Bc.Kateřina (Šilarová)
Energ. optimalizace budovy let.výcvikového stř. v Praze-Ruzyni Knorová Bc.Eliška (Tywoniak)
Analýza skutečných vlastností budvy Nadace Partnerství v Brně Calta Bc.Vítěslav (Tywoniak)
Rekonstrukce rozsáhlé historické budovy Bulawa Bc.Petr (Pazderka)
Průzkum a návrh sanace spodní stavby vybraných hist.budov vykaz. poruch vli.zvýšené vlhk. Stříteský Bc.Ondřej (Pazderka)
Rekonstrukce zámku Chotýšany Doškářová Bc.Olga (Pazderka)
Komplexní optimalizace polyfunkčního domu Uher Bc.Martin  (Kulhanek)
Radnice Prahy 10 Morgane Bc.Alex (Hanzalová)
Analýza vnitřního zateplení hrázděného zdiva Hubička Bc.Jakub (Kulhánek)
Nízkoenergetická adm.budova s konstr.z lehkých příhradových prvků Adam Bc.Miroslav (Svoboda)
Prostup tepla vytápěným suterénem a zeminou Raitrová Bc.Hana (Svoboda)
Rekonštrukcia nákupného strediska Centrál v Prešove Kolesáriková Bc.Petra (Mukařovský)
Villa Reconstruction in Prague-Sstřešovice Prokop Jan (Čejka)
Energetická sanace bytového domu na Praze 5-Smíchov Kouřimská Bc.Zdeňka (Mukařovský)
Zjednodušený dynamický model přenosu tepla přes podlahu na zemině Malík Zdenko (Kopecký)
Lesní mateřskí škola Holub Bc.Lukáš (Hájek)
Proces degradace intumescentních složek v požárních ucpávkách Filip Bc.Roman  (Pokorný)
Rýchlost uvolňovania tepla při požiaroch osobných automobilov Kormaníková Bc.Soňa (Pokorný)
Textilní roletové požární uzávěry schopné bránit šíření požáru Zimmer Bc.Tomáš (Pokorný)
BIM v průběhu celého životního cyklu stavby-případová studie Veselka Bc.Jakub (Růžička)
Konstrukční detaily vnitřního zateplení Vrábel Bc.Igor (Lupíšek)
Vnitřní zateplení historických budov  s dřevěnými stropy Ihnát Ivan (Lupíšek)
Rekonstrukce obchodního střediska Stejskalová Bc.Pavla (Hájek)
Rekonstrukce obecního úžadu a kulturního domu v obci Blažice Hudák Bc.Marek (Hájek)
Projekt admin. budovy pro stavební  povolení s hlukovou studií Velát Bc.Martin ( Kaňka)
Odhad tepelných parametrů celých budov na základě měř. Údajů Vávra Bc.Martin  (Kopecký)
Komunitní bydlení v Praze- Košířích Červená Bc.Veronika (Nováček)
Bytový dům  Tete in L air Jiřička Bc.Jaroslav (Nováček)
Akustika velkoprostorových kanceláří Turková Bc. Kristýna (Nováček)
Bytový dům v Praze Matějovic Bc.Milan (Nováček)
Muzeum a hotel ve Wuhanu Tretera Bc.Lukáš (Růžička)
Muzeum a hotel ve Wuhanu Vokounová Bc.Jitka  (Růžička)
Revitalizace secesního Mottlova domu Váňová Bc.Petra (Šilarová)
Dům pro sběratele úmění L 40 Chladová Bc.Adéla  (Šilarová)
Skleněný rodiný dům Pina Ing,arch.Adam (Šilarová)
Opt.kon.admin.budovy ve Veselí n. Moravě na byt.dům Jahodová Bc.Lucie (Růžička)
Návrh rekonstrukce zámku v Kanicích Havlovicová Bc.Nikola (Zigler)
Stavebně tech.průzkum a návrh rek.gotické sýpky v obci Tuchoraz Karafiát BcJan (Zigler)
Chybová analýza při výpočtu potřeby tepla na vytápění Pojar Bc.Jan (Novák)
Možnosti využití vakuové izolace pro dřevostavby Šedina Bc.Karel (Lupíšek)
Využití dat z info. modelu budovy(BIM) pro energ. výpočet Žďárská Bc.Lucie (Žďára)
Požární zabezpečení historického objektu Peřina Bc.Miroslav (Kupilík)
Optimalizace kovového kotevního prvku pro VKZS Labant Bc.Marián (Novák)
Návrh pasivního bytového domu v Praze 6 Hosáková Bc.Kateřina (Tywoniak)
Konstrukční projekt pasivního byt. Domu Ostravská brána Stichenwirthová B. Pavla (Tywoniak)
Energ.efektivní moder.a přestavba zem.usedllosti  Žižková  Bc.Veronika (Tywoniak)
Revitalizácia kul. domu v Modrom Kameni s využitím pas. principu Žuk-Olszewska Bc.Alžběta (Tywoniak)
Kon. Řešení obyt.komplexu rez.Libuš s využitím mat.z obnovitelných zdrojů Kubeš Bc.Jan (Růžička)
Víceúčelová sportovní  hala Mosler Bc.Štěpán (Šilarová)
Konverze pr.objektu s důrazem na znovuvyužití původního tov. Komína Černy Bc.Michal (Vonka)
Optimalizace kovového kotevního prvku pro VKZS Labant Bc.Marián (Novák)
Požární zapezpečení zámku Blatná Lassig...