FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Aktuálně:

17. 10. 2017 - SGS projekty
Přihlášky nových projektů se podávají elektronickou formou nejpozději do 22.11.2017; 14:00 hod. Při zpracování projektů dodržujte pokyny pro SGS v aktuálním znění, které naleznete na www.sgs.cvut.cz.

Termín pro podání žádosti o prodloužení pokračujících grantů (z dřívějších let) je do 16.1.2018; 14:00 hod.

Obdobně jako i v uplynulých letech, proběhne malé katedrové předkolo. V této souvislosti bych si vás dovolil požádat o zaslání níže uvedených informací, které vyplňte do přiloženého xls souboru a zašlete nejpozději do 10.11.2017 na můj email.

V přiložené xls tabulce vyplňte složení výzkumného týmu (za jménem každého doktoranda uveďte do závorky počet dosud řešených SGS projektů lomený počtem bodů z aktuálního hodnocení doktorandů), název projektu, hlavní metodu řešení (v případě experimentální práce uveďte rozsah a typ zkoušek), navrhovaný počet let řešení a požadovanou finanční podporu pro jednotlivá léta řešení.

U projektů pokračujících vyplňte přidělenou výši prostředků za uplynulá léta a upřesněnou výši finančních požadavků na rok 2018.

Dále prosím počítejte s tím, že 24. listopadu proběhne doktorandský workshop, kde každý doktorand bude prezentovat výsledky své práce. Každý to bude muset zvládnout za 4 minuty (pak bude utnut). Přesné instrukce k přípravě prezentace budou zaslány v dostatečném předstihu.

Soubory ke stažení

Formulář pro hlášení výstupů SGS projektů(17.4kB)ocx
Principy vědecké práce a zásady psaní článků(176.1kB)pdf
Pravidla doktorského studia na katedře včetně výtahu ze studijního řádu(200.8kB)pdf
Formulář - Žádost o provedení zkoušky"(28kB)doc