FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Důležité odkazy  a informační zdroje týkající se studia

 

Podmínky absolvování předmětů vypsaných Katedrou konstrukcí pozemních staveb

Účast na přednáškách je doporučená.

Účast na cvičeních jednotlivých předmětů je povinná, bližší požadavky stanovuje vyučující předmětu.

Podmínky zakončení předmětu stanovuje studijní a zkušební řád, podmínky udělení zápočtu a klasifikovaného zápočtu stanovují vyučující jednotlivých předmětů.