FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Přehled obhájených disertačních prací na katedře:

 

- 2021 -

Ženíšek Michal, Ing. Optimalizace nosné konstrukce železobetonového skeletového systému (4. 6. 2021, Hájek Petr prof. Ing. CSc)

Najmanová Hana, Ing.  (30. 3. 2021, Kupilík Václav doc. Ing. CSc.)

Cígler Žofková Drahomíra, Ing. Korozivně aktivní vztah dřevomorky ke zdivu (22. 3. 2021, Jiránek Martin prof. Ing. CSc.)

Richter Jan, Ing. Cold Attics in Humid Cold and Temperate Climate (21. 1. 2021, Tywoniak Jan prof. Ing. CSc.)

Žáková Hana, Ing. Metody sanace vlhkostních poruch betonových konstrukcí budov s využitím krystalizačních materiálů (15. 10. 2021, Pazderka Jiří, doc. Ing. Ph.D.) 

 

- 2020 -

Rácová Zuzana, Ing. Nové metody sanace plísní na stavebních konstrukcích (17. 9. 2020, Jiránek Martin prof. Ing. CSc.)

Kubát Jan, Ing. Neinvazivní stabilizace a zesilování tlačených zděných konstrukcí kompozity na bázi FRP (29. 6. 2020, Witzany Jiří, prof. Ing., DrSc. Dr. h. c.)

Libecajtová Aneta, Ing. Numerické modelování stabilizace a zesilování zděných konstrukcí historických objektů (29. 6. 2020, Witzany Jiří, prof. Ing., DrSc. Dr. h. c.)

Fialová Markéta, Ing. Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování konstrukcí historických a památkově chráněných objektů pomocí nanotechnologie (29. 6. 2020, Witzany Jiří, prof. Ing., DrSc. Dr. h. c.)

 

- 2019 -

Laiblová Lenka, Ing. Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží (20. 9. 2019, Hájek Petr, prof. Ing., CSc.)

Hejtmánek Petr, Ing. arch. Odstupové vzdálenosti požárně otevřených fasád (28. 3. 2019, Kupilík Václav, doc. Ing. CSc.)

Poláková Eva, Ing. Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva (22. 2. 2019, Pazderka Jiří, doc. Ing. Ph.D.)

 

- 2018 -

Kolouch David, Ing. Optimalizace návrhu sanací a rekonstrukcí střešních plášťů z hlediska energetické náročnosti (4. 4. 2018, Šilarová Šárka, doc. Ing. CSc.)

Cacciotti Riccardo, Ing. Brick masonry response to wind-driven rain (26. 1. 2018, Witzany Jiří, prof. Ing., DrSc. Dr. h. c.)

Ryparová Pavla, Mgr. Stanovení antimikrobiálního charakteru materiálů s ohledem na nové trendy ve stavebnictví (24. 1. 2018, Jiránek Martin, prof. Ing. CSc.)

 

- 2017 -

Volf Martin, Ing. Environmentally Efficient Building Envelopes (15. 12. 2017, Fiala Ctislav, Ing., Ph.D.)

Havlík Filip, Ing. arch. Development and Experimental Verification of Mechanical-physical Properties of Pre-formed Rammed Earth Wall Panel (5. 12. 2017, Růžička Jan, Ing., Ph.D.)

Bureš Michal, Ing. Vývoj lehkého obvodového pláště na bázi dřeva - konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti (25. 4. 2017, Tywoniak Jan, prof. Ing., CSc.)

Mančík Štěpán, Ing. arch. Sustainability assessment of existing buildings - Introducing historical value into the multi-criteria assessment of buildings (20. 3. 2017, Růžička Jan, Ing., Ph.D.)

 

- 2016 -

Koláčný Milan, Ing. Vliv střešní skladby na funkci hydroizolačních vrstev (7. 12. 2016, Šilarová Šárka, doc. Ing. CSc.)

Školník Petr, Ing. Analýza vlastností okna jako energetického prvku obvodového pláště budovy (3. 11. 2016, Kulhánek František, doc. Ing., CSc.)

 

- 2015 -

Pavlů Tereza, Ing. Use of recycled Aggregate for Concrete Structures (4. 12. 2015, Hájek Petr, prof. Ing. CSc.)

Poyraz Kagan, Ing. Buidings with low energy consumption for the Republic of Turkey (30. 6. 2015, Kulhánek František, doc. Ing., CSc.)

Neubergová Stanislava, Ing. Analýza vlivu vybraných degradačních činitelů na fyzikálně mechanické vlastnosti přírodního kamene (24. 6. 2015, Witzany Jiří, prof. Ing., DrSc. Dr. h. c.)

Sojková Kateřina, Ing. Variant Analyses of the Thermal Performance of Buildings and of the Influence of Individual Parameters. Research Focused on Energy Efficient Buildings (24. 6. 2015, Tywoniak Jan, prof. Ing., CSc.)

Peukert Milan, Ing. Konstrukční systémy vícepodlažních dřevěných budov - analýza styčníků těžkého dřevěného skeletu (12. 6. 2015, Hájek Petr, prof. Ing., CSc.)

Antonín Jan, Ing. Stochastické modelování energetické náročnosti budov (26. 5. 2015, Svoboda Zbyněk, doc. Dr. Ing.)

Fořtová Kristina, Ing. Experimentální stanovení životnosti sanačních omítek (29. 4. 2015, Burgetová Eva,doc. Ing. CSc.)

Šlechta Jan, Ing. Návrh akustické clony z hlediska ohybu zvuku přes překážku a absorpčního koeficientu povrchu (10. 4. 2015, Kaňka Jan, doc. Ing. Ph.D.)

Vymětalík Vladimír, Ing. Tepelně-vlhkostní chování střech s opačným pořadím izolačních vrstev (16. 2. 2015, Kulhánek František, Ing. CSc.)

 

- 2014 -

Vochoc Luděk, Ing. Využití fuzzy logiky pro hodnocení a optimalizaci budov (5. 12. 2014, Žďára Vladimír, doc. Ing., CSc.)

Novotná Magdaléna, Ing. High Performance Silicate Composites in Environmentally Optimized Floor Structures (8. 9. 2014, Hájek Petr, prof. Ing. CSc.)

Hošek Zdeněk, Ing. Zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí zkrápěním vodou (20. 2. 2014, Kupilík Václav, doc. Ing. CSc.)

Vermach Pavel, Ing. Možnosti využití geopolymerů v konstrukcích pozemních staveb (16. 1. 2014, Gattermayerová Hana, doc. Ing. CSc.)

 

- 2013 -

Hodková Julie, Ing. Assessment of building materials in environmental context (7. 11. 2013, Hájek Petr, prof. Ing. CSc.)

Lupíšek Antonín, Ing. Multi-criteria assessment of buildings in context of sustainable building (20. 5. 2013, Hájek Petr, prof. Ing. CSc.)

Vejvara Luděk, Ing. Rekonstrukce průmyslových staveb - vliv karbonatace betonu na životnost konstrukce (15. 1. 2013, Witzany Jiří, prof. Ing. DrSc. Dr. h. c.)

 

- 2012 -

Tilinger Jan, Ing. Solární škola v indickém Himálaji (3. 12. 2012, Kulhánek František, Ing. CSc.)

Vychytil Jaroslav, Ing. Stanovení neprůzvučnosti konstrukcí ve zvláštních případech (12. 10. 2012, Kaňka Jan, doc. Ing. Ph.D.)

Jirák Roman, Ing. Distanční rámečky zasklívacích jednotek a jejich vzájemná interakce s teplotním faktorem vnitřního povrchu fRSi (3. 10. 2012, Hájek Václav, doc. Ing. CSc.)

Pokorný Marek, Ing. Instalační šachty z požárního hlediska (26. 6. 2012, Kupilík Václav, doc. Ing. CSc.)

Jaroš Petr, Ing. Sanace a recyklace vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů (5. 3. 2012, Šilarová Šárka, doc. Ing. CSc.)

 

- 2011 -

Staněk Kamil, Ing. Fotovoltaické zdroje pro budovy v podmínkách skutečného provozu - výpočetní modelování a experimentální validace (30. 11. 2011, Tywoniak Jan, prof. Ing. CSc.)

Fiala Ctislav, Ing. Integrovaný návrh stropních konstrukcí s využitím vysokohodnotných betonů (18. 5. 2011, Hájek Petr, prof. Ing. CSc.)

Ženka Marek, Ing. Vliv stínění na využití solární energie v pasivních budovách v architektonických, stavebně-fyzikálních a energetických souvislostech (18. 5. 2011, Tywoniak Jan, prof. Ing. CSc.)

 

- 2010 -

Mukařovský Jan, Ing. Využití recyklovaných materiálů z tříděného komunálního odpadu ve stavebnictví (26. 1. 2010, Hájek Petr, doc. Ing. CSc.)

 

- 2009 -

Sedláček Karel, Ing. Aerodynamická kvantifikace meziprostoru větraných vrstev v obalových konstrukcích (15. 6. 2009, Šilarová Šárka, doc. Ing. CSc.)

Páleničová Gabriela, Ing. Teoretický a experimentální výzkum infuzních clon (15. 6. 2009, Burgetová Eva,doc. Ing. CSc.)

Slanina Petr, Ing. Moisture transport in flat compact roofs (26. 2. 2009, Šilarová Šárka, doc. Ing. CSc.)

Nováček Jiří, Ing. Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi v závislosti na akustických vlastnostech stavebních prvků (10. 2. 2009, Kaňka Jan, doc. Ing. Ph.D.)

 

- 2008 -

Frankl Jiří, Ing. Dřevokazné houby v občanské a bytové výstavbě (25. 11. 2008, Wasserbauer Richard, prof. Ing. DrSc.)

Kačmaříková Veronika, Ing. Stárnutí hydroizolací ve spodní stavbě (19. 11. 2008, Wasserbauer Richard, prof. Ing. DrSc.)

Scheidel Jiří, Ing. Interakce a chování dřeva ve spojení s jinými materiály v proměnném vlhkostním režimu (23. 10. 2008, Hájek Václav, doc. Ing. CSc.)

Ficenec Jan, Ing. Analýza tepelně vlhkostního chování zateplovacích systémů (23. 10. 2008, Svoboda Zbyněk, doc. Dr. Ing.)

Volšíková Kateřina, Ing. Verifikace simulačních programů měřením (6. 10. 2008, Tywoniak Jan, prof. Ing. CSc.)

Kopecký Pavel, Ing. Hygro-thermal performancae of Earth-to air heat exchangers - numerical model, analytical and experimental validation, measurements in-situ, design (26. 6. 2008, Tywoniak Jan, prof. Ing. CSc.)

Pazderka Jiří, Ing. Analýza spolehlivosti krystalizačních hydroizolací a jejich uplatnění v oblasti pozemních staveb (25. 6. 2008, Burgetová Eva, doc. Ing. CSc.)

Pexidr Michal, Ing. Revize výpočetních postupů pro určování součinitele prostupu tepla okenních rámů (27. 3. 2008, Hájek Václav, doc. Ing. CSc.)

 

- 2007 -

Murafa Nataliya, Ing. Mikroskopická analýza tvrdosti povrchů materiálů a napařovaných vrstev (13. 6. 2007, Berka Ladislav, Ing. CSc.)

 

- 2006 -

Novák Jiří, Ing. Průvzdušnost obvodových plášťů budov (19. 6. 2006, Tywoniak Jan, doc. Ing., CSc.)

Růžička Jan, Ing. Vliv způsobu stabilizace na mechanicko-fyzikální vlastnosti nepálených cihel (19. 6. 2006, Hájek Petr, doc. Ing. CSc.)

Zigler Radek, Ing. Rekonstrukce a sanace nosných zděných konstrukcí (Mechanismus porušování tlačených zděných konstrukcí) (19. 6. 2006, Witzany Jiří, prof. Ing. DrSc. Dr. h. c.)

Vonka Martin, Ing. Hodnocení životního cyklu budov (19. 6. 2006, Hájek Petr, doc. Ing. CSc.)

Zapletalová Martina, Ing. Odolnost modifikovaných sanačních omítek proti vnějším degradačním vlivům (21. 3. 2006, Wasserbauer Richard, prof. Ing. DrSc.)

 

- 2005 -

Jirák Petr, Ing. Ekologicky kompatibilní principy zesilování dřevěných stropních konstrukcí prvky na bázi recyklovaných komunálních odpadů (8. 12. 2005, Hájek Petr, doc. Ing. CSc.)

Hanzalová Lenka, Ing. Degradace stavebních materiálů ve skladbách plochých střech panelových objektů s tepelně vlhkostními problémy a optimalizace jejich rekonstrukce (1. 9. 2005, Wasserbauer Richard, prof. Ing. DrSc.)

Hořavová Barbora, Ing. Stavebně fyzikální a mechanické vlastnosti podlahových vrstev (28. 6. 2005, Šmejcký Jindřich, doc. Ing. CSc.)

Bursík Martin, Ing. Životnost obvodových plášťů montovaných panelových budov (31. 5. 2005, Brabec Václav, doc. Ing. CSc.)

Soukupová Petra, Ing. Energetické posouzení transparentní izolace (1. 3. 2005, Tywoniak Jan, doc. Ing. CSc.)

Noori Malila, Ing. Experimentální hodnocení budov z hlediska přerušovaného vytápění (17. 1. 2005, Kulhánek František, Ing. CSc.)

 

- 2004 -

Bedlovičová Daniela, Ing. Rozložení vlhkosti ve zdivu s kontaktním zateplením ve vztahu k výskytu fakultativně patogenních plísních (21. 6. 2004, Wasserbauer Richard, prof. Ing. DrSc.)

Kirschner Jan, Ing. Tepelně vlhkostní bilance dřevostaveb (9. 6. 2004, Kulhánek František, Ing. CSc.)

 

- 2003 -

Šimon Pavel, Ing. Problematika použití tepelně reflexních keramických nátěrových hmot pro tepelnou izolaci budov (28. 3. 2003, Kulhánek František, Ing. CSc.)

 

- 2002 -

Čejka Tomáš, Ing. Vliv vlhkosti na fyzikálně mechanické vlastnosti stavebních materiálů (17. 10. 2002, Witzany Jiří, prof. Ing. DrSc. Dr. h. c.)

Bednářová Petra, Ing. Tepelně vlhkostní režim dvouplášťových konstrukcí (18. 2. 2002, Kulhánek František, Ing. CSc.)

 

- 2001 -

Neuwirthová Petra, Ing. Energetická náročnost a potenciál úspor průmyslových budov (15. 6. 2001, Kulhánek František, Ing. CSc.)

 

- 2000 -

Pašek Jan, Ing. Analýza interakce primárně nosných konstrukcí a silikátových příček (12. 12. 2000, Brabec Václav, doc. Ing. CSc.)

Hajšman Luboš, Ing. Analýza vlastností soustavy obvodový plášť - finální nátěr (6. 12. 2000, Kupilík Václav, doc. Ing. CSc.)

Pospíšil Stanislav, Ing. Dynamické chování vysokých budov zatížených větrem (22. 2. 2000, Witzany Jiří, prof. Ing. DrSc. Dr. h. c.)

Kaňka Jan, Ing. Vývoj diagramu pro stanovení činitele denní osvětlenosti ve složitých podmínkách stínění (2. 2. 2000, Weiglová Jiřina, Ing. CSc.)

 

- 1999 -

Zlesák Josef, Ing. Kvalitativní a kvantitativní analýza současného stavu posuzování zděných kleneb se zvláštním zřetelem na stabilitní problémy (22. 6. 1999, Witzany Jiří, prof. Ing. DrSc.)

 

- 1998 -

Červenka Leoš, Ing. Metody pro vyhodnocování energetické bilance pozemních staveb a pasivní prostředky pro její ovlivnění (14. 12. 1998, Kulhánek František, Ing. CSc.)

 

- 1997 -

Svoboda Zbyněk, Ing. Numerické řešení kombinovaného přenosu látky difuzí a konvekcí (24. 6. 1997, Tywoniak Jan, Ing. CSc.)