FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Specializace Projektování pozemních staveb (magisterský studijní program Pozemní stavby)

 

Studium Projektování pozemních staveb je zaměřeno na zvládnutí komplexního navrhování budov a jejich součástí v širším kontextu stavebního inženýrství. Důraz je kladen na souvislosti a propojení poznatků z jednotlivých oblastí navrhování i realizace pozemních staveb se zaměřením na architektonicko-stavební řešení a konstrukční, materiálovou a energetickou efektivnost vedoucí k budovám s kvalitním vnitřním prostředím, podle zásad udržitelné výstavby. Nedílnou součástí studia je i problematika rekonstrukcí budov.

Komplexní znalosti ze stavebně technických disciplín v oblasti navrhování budov umožní absolventovi plnohodnotné působení v oboru pozemních staveb jako projektant v projekčních kancelářích nebo architektonických ateliérech, jako člen realizačních týmů v procesu výstavby, pracovník ve výzkumu a vývoji, či při službě pro státní správu.

Studium Projektování pozemních staveb připraví absolventa (po splnění dalších povinností) na autorizaci v oboru ČKAIT „Pozemní stavby – PS“, která je jednoznačně nejrozšířenější autorizací v oblasti stavebnictví. Absolvent tak může pracovat v jedné z největších oblastí stavebního trhu, má jistotu zaměstnání a možnost podílet se na velkém množství stavebních projektů.

 

A co tedy studovat a jaký studijní program a specializaci si vybrat? Zde je ta správna cesta:

 

 

Přehled vyučovaných předmětů v rámci magisterského studia naleznete zde.

 

Více informací se dozvíte na stránkách fakulty věnovaných Specializaci Projektování pozemních staveb.