FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Specializacie Stavební fyzika (magisterský studijní program Budovy a prostředí)

 

 

Specializace Stavební fyzika je zaměřena na podstatné prohloubení znalostí ve všech oblastech - ve stavební tepelné technice a tepelné ochraně budov, vlhkostní problematice, stavební a prostorové akustice, proslunění, denním a umělém osvětlení. Teoretické předměty jsou doplněny o specializovaná měření v laboratorních podmínkách i na stavbách. Důraz je kladen na propojení poznatků tak, aby výsledkem byl kvalitní návrh budovy, zajišťující vysokou kvalitu vnitřního prostředí, minimální energetickou a materiálovou náročnost, vše v souladu se zásadami udržitelné výstavby budov. Studenti využijí špičkové vybavení laboratoří Katedry konstrukcí pozemních staveb a Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB).

Absolventi specializace budou žádanými členy projekčních týmů budov nebo energetickými specialisty. Mohou se dále proflovat jako odborníci na hodnocení stavebně-fyzikálních parametrů materiálů a konstrukcí a kvality vnitřního prostředí budov. Kromě pokročilých simulačních výpočtů budou schopni také provádět průzkumy a monitoring staveb, včetně termovizního snímkování, měření neprůvzdušnosti budov, vlhkostních analýz, hodnocení
světelných a akustických parametrů a dalších. Uplatní se v aplikovaném výzkumu, vývoji stavebních prvků a nových řešení budov i ve státní správě.

Studium specializace Stavební fyzika spolu s předcházejícím bakalářským studiem připraví absolventa (po splnění dalších povinností) na autorizaci v oboru ČKAIT Pozemní stavby a Technika prostředí staveb. Absolventi budou rovněž dobře připraveni na získání předepsaného oprávnění pro měření v oblasti akustiky, osvětlení a stavební tepelné techniky na profesionální úrovni.

 

A co tedy studovat a jaký studijní program a specializaci si vybrat? Zde je ta správna cesta:

 

 

Přehled vyučovaných předmětů v rámci magisterského studia naleznete zde.

 

Více informací se dozvíte na stránkách fakulty věnovaných Specializaci Stavební fyzika.