FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Dřevostavby

Kód předmětu:124DRS
Rozsah:2+1
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

Anotace:

V předmětu DRS se studenti seznámí s komplexní problematikou navrhování moderních dřevostaveb. Úvodní blok přednášek je věnován materiálové základně, konstrukčním systémům a mechanickým vlastnostem dřeva a materiálů na jeho bázi. Jsou představeny základní systémy (lehký skelet, težký skelet, stěnová konstrukce) a principy zajištění prostorové tuhosti. Navazuje přednáškový blok zaměřený na návrh obalových konstrukcí dřevostaveb, vlhkostní bezpečnosti, biologickému ohrožení a zásadám konstrukční ochrany dřeva. V následujících dvou přednáškách je podrobněji popsána stavba dřeva a interakce dřevní substance se vzdušnou vlhkostí, která má záadní vliv na veškeré technické vlastnosti dřeva. Předposlední přednáška je věnována chování dřevostaveb v letním období a pasivním opatřením pro omezení rizika letního přehřávání. V poslední přednášce je rozebrána technologie výstavby a zdůrazněn komplexní přístup k navrhování moderních dřevostaveb.

Cíle:

Předmět si klade za cíl, aby posluchači byli schopni navrhnout zdravou a trvanlivou dřevostavbu. Naučí se chápat a zohledňovat specifické vlastnosti dřeva a materiálů na jeho bázi. Prohloubí si poznatky o tepelně-technickém chování konstrukcí s převahou vlhkostně citlivých materiálů. Při řešení semestrálního projektu využijí i znalosti ze stavební akustiky, požární bezpečnosti a teorie vnitřního prostředí.

Požadavky:

pozemní stavby (PS), dřevěné konstrukce (DK), stavební fyzika (SF), požární bezpečnost staveb (PBS)

Přednášky:

Program přednášek pro zimní semestr 202/2023

1. přednáška - Materiály pro dřevostavby

2. přednáška - Typy dřevostaveb I

3. přednáška - Typy dřevostaveb II

4. přednáška - Mechanické vlastnosti a konstrukční návrh I

5. přednáška - Příklady realizací

6. přednáška - Obvodové pláště dřevostaveb

7. přednáška - Stavební detaily dřevostaveb

8. přednáška - Biodegradace a ochrana dřeva

9. přednáška - Stavba a vlastnosti dřeva I.

10. přednáška - Stavba a vlastnosti dřeva II.

11. přednáška - Letní energetika dřevostaveb

12. přednáška - Komplexní návrh, projektování a technologie výstavby

Cvičení:

Program cvičení pro zimní semestr 2022/2023:

1. cvičení - Zadání semestrální práce, rozbor zadání, analýza požadavků

2. cvičení - Návrh konstrukčního systému a statika

3. cvičení - Skladby konstrukcí

4. cvičení - Stavební detaily

5. cvičení - Technologie výroby a výstavby

6. cvičení - Konzultace semestrální práce, zápočty

Ukončení:

Zápočet:

- odevzdání semestrálního projektu

- docházka na cvičení – 100% (student má povinnost si nahradit cvičení z důvodu své nepřítomnosti na jakémkoliv jiném cvičení s danou tématikou)

Zkouška:

1. písemná početní část – 2 příklady (1x statická úloha, 1x tepelně-vlhkostní úloha), podklady ANO

2. písemná konstrukční část – 2 konstrukční úlohy, podklady NE

3. písemná teoretická část – teorie dřevostaveb, podklady NE

- ústní část pouze v případech, kdy to bude vhodné vzhledem k nejasnostem a výsledkům písemné části

Literatura:

[1] podklady k přednáškám a cvičením na stránkách předmětu

[2] Kolb, J.: Dřevostavby, nakladatelství Grada, 2008

[3] Bílek, V.: Dřevostavby, navrhování dřevěných vícepodlažních budov, skriptum ČVUT, 2006

[4] Růžička, M.: Moderní dřevostavba, nakladatelství Grada, 2014

[5] Zahradníček, V., Horák, P.: Moderní dřevostavby, nakladatelství CPRESS, 2011

[6] Vaverka, J. a kol.: Dřevostavby pro bydlení, nakladatelství Grada, 2008

[7] Kottjé, J.: Jak se staví dřevěný dům, naladatelství Grada, 2008

[8] Havířová, Z.: Dům ze dřeva, nakladatelství ERA, 2005

[9] Chybík, J.: Přírodní stavební materiály, nakladatelství Grada, 2009

[10] Horáček, P.: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva I., skriptum MZLU Brno, 2008

[11] Šimůnková, E., Kučerová, I.: Dřevo, STOP - společnost pro technologie ochrany památek, 2. vydání, 2008

[12] Gabriel ,I.: Dřevěné fasády, nakladatelství Grada, 2011

[13] Krňanský, J.: Moderní konstrukce zateplení podkroví

- uvedené podklady jsou pouze doporučené určeny k samostudiu, k zakončení předmětu vycházejte z informací získaných na přednáškách a cvičení, a dále z podkladů uveřejňovaných na těchto stránkách předmětu DRS

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět