FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Dřevostavby pro NE/PAS domy

Kód předmětu:124YDRS
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Anotace:

Cílem předmětu je podat komplexní informace o koncepčním návrhu dřevostavbe v NE/PAS standardu s důrazem na konstrukční a technologické souvislosti při návrhu energeticky úsporných (nízkoenergetických a pasivních) staveb. Kromě teoretického základu bude také kladen důraz na praktické procvičení základních dovedností při projektování dřevostaveb.

V rámci předmětu budou prezentovány 4 základní konstrukčně technologické varianty dřevostaveb:

(i) těžký dřevěný skelet (TDS),

(ii) lehký sloupkový systém na bázi 2x4 (LDS),

(iii) masivní stěnový systém z dřevěných sendvičových panelů (CLT),

(iv) roubené stavby.

Všechny systémy budou prezentovány v konstrukčně statických a stavebně fyzikálních souvislostech pro nízkoenergetické a pasivní domy.

   

  

Cíle:

Předmět je veden formou tematických přednášek. Pro osvojení problematiky a pochopení všech souvislostí je zároveň vytvořen prostor pro získání projekčních a konstrukčních zkušeností. Proto jsou na přednáškách zadávány tematické konstrukční a výpočetní úlohy, které jsou prezentovány a konzultovány při prezentacích.

Požadavky:

Prezentace v LS 2024 jsou dobrovolné, vždy na téma z předchozí hodiny. Mohou prezentovat max 3 studenti, délka prezentace max 5 min formou pwp prezentace (cca 5-8 slidů). Pokud prezentující student splní požadavek na účast na přednáškách 70% má nárok na získání zápočtu.

Možnost nahlásit prezentaci je vždy e-mailem do ÚT 12:00.

Maximální počet prezentujících je 3 studenti na jeden termín. Prezentace vždy na téma úlohy z předchozí hodiny.

 

Přednášky:

 1. Konstrukční systémy dřevostaveb 1 - dřevo jako stavební materiál, druhy konstrukčního dřeva, materiály na bázi dřeva, dřevostavby a UV. Konstrukční systémy dřevostaveb 1 – svislé nosné konstrukce (Růžička)
 2. Konstrukční systémy dřevostaveb 2 - stropní konstrukce, konstrukce zastřešení, vnitřní dělicí konstrukce, zakládání dřevostaveb. Konstrukčně technologické systémy dřevostaveb (Růžička)
 3. Požární odolnost dřevostaveb (Mózer)

 4. Konstrukční detaily dřevostaveb. Technika projektování dřevostaveb. Konstrukce vícepodlažních dřevostaveb (do 5.NP) (Růžička)

 5. Statická koncepce dřevostaveb - Prostorová tuhost dřevostaveb. Vliv větru. (Velebil K134)
 6. Problematika NE/PAS domů 1 – souvislosti, základní principy, požadavky, metodiky návrhu NE/PAS ddomů (Tywoniak)
 7. Problematika NE/PAS domů 2 – základní bilanční výpočty základní bilanční výpočty, obvodové pláště, tepelná technika. Mikrostruktura dřeva. (Staněk)
 8. Tepelně vlhkostní jevy v obvodových pláštích dřevostaveb (Staněk)
 9. Akumulační vlastnosti dřevostaveb a rizika letního přehřívání. Konstrukční detaily a skladby dřevostaveb z hlediska stavební fyziky (Staněk)
 10. Akustika dřevostaveb (Vychytil)
 11. Systémy TZB v dřevostavbách (a nejen v nich) (Frolík K125)
 12. Výškové dřevostavby. Vývojové tendence dřevostaveb (Velebil). Dřevostavby a udržitelná výstavba (Růžička)
 13. Poruchy a rizika dřevostaveb - tragické příklady dřevostaveb. (Růžička, Peukert, Staněk, Velebil)

 

Cvičení:

 Vybrané kometáře studentů po absolvování předmětu v LS2012:

„…bylo to zajímavé, poučné přednášky, při kterých jsem zjistila nedostatky na našem domě (bydlím v dřevostavbě)…“

„…předmět YDRS byl super. Nějaký takový volitelňák tu chyběl, super provázaný, zajímavý, do budoucna velmi užitečný. Mínus tohoto předmětu je poměrně velký rozsah, ale dá se to zvládnout a hlavně se člověk něco naučí…“

„…dobré prezentační hodiny s hodnocením jednotlivých projektů…“

„…rozsah předmětu až nad očekávání. Velice komplexní. Ale tím pádem to bylo velice náročné. Čtyřčlenné skupiny super nápad. Podklady dobré, přístupné. Jen je těžké to uspořádat, protože vše spolu souvisí a ovlivňuje se, takže to co v 1. úloze vytvořím, musím v páté předělat. Fajn předmět, dost mi to dalo…“

„…dobré bylo střídání učitelů na přednáškách, každý ví něco…“
 

Ukončení:

viz info v první přednášce

Literatura:

Doporučená literatura:

[1] KOLB, Josef. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3

[2]  HAZUCHA Juraj. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy, Stavitel, 2016

[3]  RŮŽIČKA, Martin. Moderní dřevostavba, Grada Publishing, 2014

[4] KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998.

[5] KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.

[6] GABRIEL, Ingo. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.

[7] www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.

[8]  Pokorný, M. (2010). Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. [online]. http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=46&sub=167

[9]  Mendelova univerzita, Lesnická fakulta, Ústav nauky o dřevě: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, Online: http://wood.mendelu.cz/cz/sections/Props/

[10] ADMD, Asociace dřevěných montovaných domů, www.admd.cz

 

Příklady dřevostaveb:

V této sekci budou prezentovány příklady dřevostaveb ať už jako pozitivní příklady tak i jako příklady, ze kterých je vhodné si vzít ponaučení

[1] http://www.pasivnidomy.cz/zpravy-clenu/pribeh-jedne-drevostavby-lesovna-na-flekackach-pisek.html

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět