FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Vědeckovýzkumná činnost katedry se soustřeďuje v teoretickém a experimentálním výzkumu v oboru pozemních staveb a zahrnuje následující aktivity:

 • udržitelná výstavba budov, energeticky a materiálově efektivní konstrukce budov
 • integrované navrhování, hodnocení komplexní kvality budov
 • konstrukčně statická problematika navrhování stavebních systémů a konstrukcí vícepodlažních a halových budov
 • výplňové a kompletační konstrukce budov
 • interakce nosných a kompletačních subsystémů a její vliv na dlouhodobou trvanlivost konstrukcí
 • stavebně fyzikální problematika (tepelná technika, akustika, osvětlení), využití nových materiálů a technologií pro zvýšení kvality vnitřního prostředí a pro úspory energetických zdrojů, radonové mikroklima
 • technicko-fyzikální analýza staveb, nesilové zatěžovací účinky a vlivy
 • životnost staveb a jejich rekonstrukce, diagnostika vad a poruch degradace konstrukcí a materiálů, mikrobiologie materiálů, vlivy vlhkosti
 • sanace poruch a rekonstrukce zděných, betonových, ocelových a dřevěných staveb, regenerace panelových domů
 • využití vysokohodnotných, nízkoenergetických, alternativních přírodních a recyklovaných materiálů v konstrukcích budov
 • výzkum využití nanotextilií v difuzně otevřených konstrukcích budov

 

V lednu 2006 byl na Fakultě stavební ČVUT v Praze zahájen provoz experimentální fasádní a střešní FV instalace o jmenovitém instalovaném výkonu 41 kWp. Systém je vybaven podrobným měřením provozních charakteristik a okrajových klimatických podmínek. Více na fotovoltaika.fsv.cvut.cz.

Katedra velmi intenzivně spolupracuje s nově vytvořeným Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) v Buštěhradě, kde pracovníci katedry tvoří podstatnou část týmu RP1 Architektura a interakce se životním prostředím. Katedra má tak možnost realizovat experimenty na špičkovém zařízení v oblasti stavební fyziky, v laboratoři kompozitních materiálů a dalších. Více na http://www.uceeb.cz/.

Nabídka témat doktorského studia na oboru Pozemní stavby /Building Engineering 

V případě zájmu o některé z níže uvedených rámcových témat kontaktuje prosím uvedené potenciální školitele. V případě zájmu o jiné téma související s výzkumnými aktivitami na katedře KPS kontaktujte prosím vedoucího katedry.          

 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.