FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

GAČR 103/07/0400 (2007 – 2009)

Název projektu:
Optimalizace vylehčených desek z vysokohodnotných cementových kompozitů vyztužených vlákny

Jméno řešitele: Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Jméno spoluřešitele: Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., VUT Brno

Pracovníci katedry K124 zapojení do řešení výzkumného projektu:
Ing. Magdalena Kynčlová
Ing. Ctislav Fiala
Pracovníci spolupracujících kateder FSv ČVUT:
Prof. Ing. Petr Kabele, PhD.
Doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc.
Doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

Anotace:
Hlavním cílem navrhovaného výzkumného projektu bylo teoreticky a experimentálně ověřit možnosti využití nových vysokohodnotných kompozitních silikátových materiálů s naprogramovanými vlastnostmi pro realizaci vylehčených desek využitelných především pro stropní konstrukce v pozemních stavbách. Cílem teoretického a experimentálního výzkumu je definice a ověření výpočetního modelu pro optimalizaci tvaru desky z cementového kompozitu vyztuženého vlákny, experimentální ověření předpokladů na materiálových a statických zkouškách a definice a verifikace modelu pro environmentální analýzu a multikriteriální zhodnocení životního cyklu (LCA) vylehčených desek z cementových kompozitů vyztužených vlákny. Na základě výsledků teoretického výzkumu byla navržena a odladěna vlastní skladba vysokopevnostního betonu s pevností více než 140 MPa. Tento beton byl použit pro výrobu výseků kazetových desek, jejichž mechanické vlastnosti byly experimentálně odzkoušeny.

Vybrané publikace:
Hájek, P. - Fiala, C.
Environmentally optimized concrete structures using UHPC - contribution to sustainable building
In: Ultra High Performance Concrete (UHPC). Kassel: Kassel University Press GmbH, 2008, vol. 10, p. 879-886. ISBN 978-3-89958-376-2.

Hájek, P. - Kynčlová, M. - Fiala, C.
Environmentální aspekty využití vláknobetonů v konstrukcích budov
In: 15. betonářské dny 2008 - sborník příspěvků konference. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008, s. 70-75. ISBN 978-80-87158-11-1.

Hájek, P. - Fiala, C.
Savings in Primary Material Use through Optimized RC or FRC Structures in Building Construction
In: SB07 Hong Kong [CD-ROM]. Hong Kong: Professional Green Building Council, 2007,

Hájek, P. - Fiala, C.
Environmental design and assessment of alternatives of RC floor structures
In: Sustainable Building South Europe - Proceedings. Turin: Environment Park, 2007, p. 317-318. ISBN 978-88-7661-748-5. 

 

Ukázky experimentálních prací v rámci řešení grantu

g0400_ph_1.jpg
(1024x768, 201.3kB)
g0400_ph_3.jpg
(768x1024, 154.3kB)
g0400_ph_4.jpg
(1024x682, 153.5kB)
g0400_ph_6.jpg
(682x1024, 185.3kB)