FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

GAČR 103/08/1658 (2008 – 2010)

Název projektu:
Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí

Jméno řešitele: Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., VUT Brno
Jméno spoluřešitele: Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Pracovníci katedry K124 zapojení do řešení výzkumného projektu:
Ing. Ctislav Fiala
Doc. Ing. Vladimír Ždára, CSc.
Ing. Julie Hodková

Anotace:
Cílem navrhovaného projektu je analyzovat komplexní úlohu optimalizovaného návrhu nosné konstrukce z hlediska jejího životního cyklu (LCA) při plně stochastickém přístupu ke vstupním veličinám a v návaznosti na výsledky předcházejícího výzkumu, postupně se soustředit na optimalizaci průřezů a prvků konstrukce z hlediska jednotlivých typů namáhání ve smyslu navrhování dle EC2, dále složitějších konstrukčních prvků (kombinace namáhání a více mezních stavů) a následně na optimalizaci soustav prvků stavebních konstrukcí v návaznosti na dosavadní zkušenosti s optimalizací klíčových konstrukčních prvků. V rámci projektu vzniká nástroj pro hodnocení LCA, řešena je problematika získávání vstupních dat a principu hodnocení betonových konstrukcí. Metodika byla ověřena při optimalizaci návrhu a ověřovací výrobě železobetonových stropních panelů s instalačními vložkami z recyklovaného směsného plastu. Byly vyrobeny 3 prototypy a experimentálně ověřeny v Experimentálním centru FSv ČVUT.

Vybrané publikace:
Hájek, P. - Fiala, C.
Železobetónový panel s inštalačnými vložkami z recyklovaného plastu
In: Stavebné materiály. 2009, roč. 5, č. JAR, s. 24-25. ISSN 1336-7617.

Hájek, P.
Betonové konstrukce pro udržitelnou výstavbu
In: BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2008, roč. 8, č. 2, s. 51-55. ISSN 1213-3116.

Hájek, P. – Kynčlová, M., - Fiala, C.
Konstrukce z vysokohodnotných betonů pro udržitelnou výstavbu budov
In: Sborník 33. Vědecká konference. 2009, Štrbské Pleso.

Ukázky experimentálních prací v rámci řešení grantu

obr_1.jpg
(1024x768, 180.3kB)
obr_2.jpg
(1024x768, 183kB)
obr_3.jpg
(1024x668, 94.6kB)