FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Projekt: Radon Prevention and Remediation RADPAR

Vypisovatel: Executive Agency for Health and Consumers (European Communities Commission)

Doba řešení: 2009 – 2012
Postavení v projektu: spoluřešitel
Zástupce za katedru: Martin Jiránek

Hlavním cílem projektu je v jednotlivých členských státech EU snížit výskyt rakoviny plic způsobené radonem prostřednictvím zlepšení preventivních a ozdravných programů, standardizace měřících a stavebně technických nápravných postupů, zvýšení účinnosti preventivních a ozdravných opatření a rozvoje školících a vzdělávacích kurzů v oblasti měření radonu a návrhu a realizace protiradonových opatření. Součástí projektu je i vypracování cost-benefit analýzy preventivních a dodatečných protiradonových opatření a vyhodnocení možného konfliktu mezi minimalizací energetické náročnosti budov na jedné straně a protiradonovými postupy na straně druhé.

Ventilátor odvětrávající radon z podloží – rodinný dům Capolago, Švýcarsko