FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

GA103/09/2007 (2009-2011)

Název projektu:
Vliv technické a přírodní seizmicity na statickou spolehlivost a životnost staveb

Jméno řešitele: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Jméno spoluřešitele: Doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc., VUT Brno; Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., VŠB Ostrava

Anotace:
Řešení problematiky seizmického zatížení a odezvy stavebních objektů na účinky přírodní, technické a indukované seizmicity je v současnosti věnována mimořádná pozornost a to nejenom u stavebních objektů nacházejících se v oblastech zvýšené přírodní seizmické aktivity, ale zejména v důsledku narůstající intenzity dopravy a objemu stavební činnosti, jak povrchové, tak podpovrchové, i objektů dotčených účinky technické a indukované seizmicity. Zvýšená seizmická aktivita, zaznamenaná v západních Čechách od konce minulého století a v souladu s Národním aplikačním dokumentem Eurokódu 8, podle kterého lze očekávat i závažné projevy přírodní seizmické aktivity v České republice, vyžaduje věnovat tomuto problému odpovídající pozornost. Závažnost tohoto problému vyplývá mimo jiné z existence rozsáhlého fondu vícepodlažních panelových staveb, ve kterých v současné době žije cca 1/3 všech obyvatel, které postupně v nejbližších desetiletích budou dosahovat plánované životnosti. Vysoká citlivost nosné konstrukce těchto objektů na účinky vynucených deformací, přetvoření a otřesů zvyšuje míru rizika selhání statické funkce nosného systému vystavenému dlouhodobě intenzivním seizmickým účinkům.

Monitorování dynamické odezvy na zatížení způsobené dopravou a experimentální zatěžování modelu prefabrikované konstrukce

monitoring_01.jpg
Sledovaný vícepodlažní prefabrikovaný stěnový objekt
(450x600, 90.9kB)
monitoring_02.jpg
Měřící aparatura pro záznam dynamické odezvy konstrukce
(800x600, 129.4kB)
monitoring_03.jpg
Zdroj dynamického zatížení - osobní vlak
(800x600, 198kB)
01.jpg
Uspořádání statického a dynamického zatěžování
(407x600, 48.9kB)
02.jpg
Pohled na model konstrukce
(400x600, 88.2kB)
03.jpg
Elektrodynamický budič
(800x600, 98.8kB)
04.jpg
Měčřící aparatura pro sledování napětí v konstrukci
(800x533, 124.2kB)