FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

2A-1TP1/129 (2006-2011)

Název projektu:
Energeticky nulový dům

Řešitel: Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.


Anotace:
Projekt je zaměřen na možnosti další velmi výrazné redukce (zbytkové) potřeby provozní energie v budovách, což je přirozeným krokem po praktickém ověření a postupném rozšiřování výstavby tzv. pasivních domů,výrazně snižujících potřebu tepla na vytápění. Ověřování možnosti dosahování takové celkové roční energetické bilance budovy, která bude: a) velmi blízko nebo na úrovni nulové provozní energetické náročnosti uvažující vytápění, ohřev teplé vody i domácí elektrické spotřebiče - při započtení dodávané, konzervované i lokálně produkované energie v ročním cyklu. b) přednostně vycházet z maximální redukce potřeby energie díky stavebnímu řešení na úrovni nejlepší dostupné technologie (úroveň a/nebo komponenty na úrovni pasivního domu jako BAT - nejlepší dostupné technologie) c) energetický problém řešit s maximálním ohledem na širší souvisloti udržitelného rozvoje - tedy s uvažováním primární energie, redukce CO2, přijatelných investičních nákladů při budoucích opakovaných aplikacích.

 

Hlavní výsledky projektu jsou shrnuty ve dvou publikacích 

kolektiv: Sledování energetických vlastností pasivních domů.GRADA Publishing 2012

 

Kamil Staněk: Fovoltaika pro budovy. GRADA Publishing 2012

 

Publikace jsou k dispozici v tištěné i elektronické verzi. V případě zájmu zašlete mail na k124@fsv.cvut.cz

 

V oblastech navrhování a hodnocení pasivních a nulových domů poskytujeme odborné poradenství. kontakt: k124@fsv.cvut.cz