FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Projekt 122 142 0507: „VYBRANÉ VLASTNOSTI PŘÍRODNÍCH A DALŠÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, STAVEBNÍCH PRVKŮ A BUDOV“

 

vypsaný v oblasti Specifických a pilotních projektů aktivity F.1 Projekty v oblasti úspor energie a OZE Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010 – část A PROGRAM EFEKT, MPO ČR

koordinátor projektu:        Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Odborné vedení projektu:  prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
                                       prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Vedení tematických sekcí projektu:
1. Přírodní a recyklované stavební materiály: Ing. Jan Růžička, Ph.D.
2. Mechanicko-fyzikální vlastnosti materiálů a konstrukcí: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
3. Stavebně fyzikální vlastnosti materiálů a konstrukcí: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
4. Požární vlastnosti materiálů a konstrukcí: Ing. Marek Pokorný

Členové širšího řešitelského týmu:
experimentální činnost, přírodní materiály: Ing. arch. Filip Havlík, Ing. Martin Volf
stavebně fyzikální vlastnosti materiálů a konstrukcí: Ing. Kamil Staněk, Ing. Pavel Kopecký
mechanicko-fyzikální vlastnosti materiálů a konstrukcí: Ing. Tereza Pavlů, Ing. Ctislav Fiala, Ing. Magdaléna Kynčlová
 

Tematicky je projekt navržen tak, aby jeho výsledky vhodným způsobem doplnily nebo ověřily technické parametry a vlastnosti nebo trendy v chování materiálů či celých konstrukcí nebo konstrukčních skladeb, které v širší míře využívají přírodní a přírodě blízké nebo recyklované materiály.

Projekt zahrnuje šest základních témat v oblasti mechanicko-fyzikálních a stavebně fyzikálních vlastností materiálů nebo konstrukčních skladeb:

  • definice, popis a identifikace přírodních a recyklovaných stavebních materiálů
  • mechanicko-fyzikálních vlastností přírodních stavebních materiálů a materiálů z recyklovaných surovin
  • tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí na bázi přírodních a recyklovaných stavebních materiálů
  • stropních konstrukce s využitím recyklovaných a přírodních materiálů
  • obvodové konstrukce pro pasivní domy na bázi přírodních a recyklovaných stavebních materiálů při požárním zatížení
  • měření vzduchotěsnosti bytových domů a vybraných částí obvodových plášťů
     

Výsledky požárních zkoušek obvodových stěn na bázi dřeva jsou k dispozici na stránkách projektu.

Další využití těchto výsledků je nutné doprovodit následující formulací (potvrzení/poděkování/uznání):

Česky:

Tento výsledek byl získán za finanční podpory programu Efekt MPO ČR v rámci Projektu 1221420507: „Vybrané vlastnosti přírodních a dalších stavebních materiálů, stavebních prvků a budov“


Anglicky:

This outcome has been achieved with the financial support of the Program Efekt of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic within the Project 1221420507: „Selected Properties of Natural and Others Structural Materials, Structures and Buildings."

 

O použití výsledků informujte koordinátora projektu e-mailem na jan.ruzicka@fsv.cvut.cz

Souhlas s poskytnutím a následným využitím protokolů je k dispozici ke stažení. Originál obdržíte na vyžádání u koordinátora projektu.

Soubory ke stažení

protokol_pr-11-2.012.pdf(2.5MB)pdf
protokol_pr-11-2.013.pdf(2.6MB)pdf
mpoefekt_souhlassvyuzitimvysledku.pdf(766.2kB)pdf
protokol_pr-11-2.096.pdf(21.4MB)pdf
protokol_pr-11-2.097.pdf(14.6MB)pdf