FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Radonová laboratoř se zabývá výzkumem a zkušebnictvím v následujících oblastech:

- transport radonu stavebními materiály (silikátovými, tepelněizolačními, hydroizolačními atd.).

- stanovení součinitele difuze radonu v hydroizolačních materiálech. Pro potřeby stavební praxe, zejména výrobců a dodavatelů hydroizolací, provádíme tuto zkoušku jako akreditovanou. Zkouška odpovídá požadavkům ČSN 73 0601 (2006) a ISO/TS 11 665-13. Pro provedení zkoušky je potřeba dodat alespoň 3 vzorky izolačního materiálu o minimální velikosti A4 a 3 vzorky se spojem.

- vliv radonu na proces stárnutí hydroizolačních materiálů. Výzkum v této oblasti se zaměřuje na degradační účinky nejen samotného radonu, ale i jeho kombinací s vlhkostí a půdními mikroorganismy. Zkoumáme změny mechanických vlastností i molekulární struktury materiálů.

- normotvorná činnost. Výsledky výzkumu promítáme do tvorby norem na stanovení součinitele difúze radonu, zejména ISO 11 665-10.

- matematické modelování stacionárního i nestacionárního, jedno- i dvourozměrného transportu radonu stavebními materiály.

Kontakt: doc. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Radonová laboratoř katedry

radonlab01.jpg
Přístroj na měření součinitele difúze radonu
(900x1200, 310.6kB)
radonlab02.jpg
Exponování vzorků hydroizolací v půdním prostředí za přítomnosti radonu a v samotném radonu
(1136x852, 134.4kB)
radonlab03.jpg
Exponování vzorků hydroizolací v půdním prostředí za přítomnosti radonu a v samotném radonu
(391x353, 60.8kB)
radonlab04.jpg
Příklad účinku radonu na mechanické vlastnosti HDPE fólie
(900x1200, 314.3kB)
radonlab05.jpg
Příklad účinku radonu na mechanické vlastnosti HDPE fólie
(668x518, 151.5kB)