FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Fotovoltaická laboratoř se zabývá stavební a energetickou integrací FV systémů do budov.

Fotovoltaika pro budovy má dva aspekty, které se vzájemně doplňují a ovlivňují - stavební a energetický. Stavební hledisko = architektura instalace, konstrukční a materiálové řešení podpůrné konstrukce, statika a stavebně fyzikální souvislosti. Energetické hledisko = dostupné sluneční záření, stínění, konverzní účinnost, elektrotechnologické prvky a návaznost na energetické systémy budovy. Oběma aspektům se věnujeme již od roku 2005.

V lednu 2006 byl na Fakultě stavební ČVUT v Praze zahájen provoz experimentální fasádní a střešní FV instalace o jmenovitém instalovaném výkonu 41 kWp. Systém je vybaven podrobným měřením provozních charakteristik a okrajových klimatických podmínek.

Kontakt: Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

Fotovoltaická laboratoř

fsv_fasada.jpg
FV instalace na Fakultě stavební ČVUT v Praze - fasáda
(200x267, 62.5kB)
fsv_strecha.jpg
FV instalace na Fakultě stavební ČVUT v Praze - střecha
(311x200, 49.8kB)
3dmodelfsv.jpg
FV instalace na Fakultě stavební ČVUT v Praze - 3D model
(600x416, 73.6kB)