FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Víceúčelový demontovatelný železobetonový prefabrikovaný stavební systém s řízenými vlastnostmi styků a možností opakovaných využití

Doba řešení: 2012 - 2015
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: TAČR 2012 (Program ALFA, druhá výzva)
Hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. dr.h.c. (FSv, ČVUT)
Partner projektu: Prefa Praha a.s.

Cílem projektu je komplexní řešení víceúčelového demontovatelného železobetonového prefabrikovaného stavebního systému s řízenými vlastnostmi styků a možností opakovaného využití. Nedílnou součástí cíle projektu je snížení materiálové a energetické náročnosti staveb opakovaným užitím nosných prefabrikovaných dílců v novém prostorovém a funkčním uspořádání, spolu se snížením negativních vlivů na životní prostředí v procesu výroby, realizace, demontáže, popř. demolice stavebních objektů.
Významným znakem navrhovaného řešení je zvýšení kvality vnitřního prostředí odstraněním hluku a chvění z dopravy, účinků technické seismicity a řešení specifických požadavků náročných provozů (odstranění kmitání, vibrací apod.).

Výstupem projektu bude unikátní, patentově chráněný systém. Jeho vývoj a výsledky výzkumu budou průběžně prezentovány články v impaktovaných a recenzovaných časopisech a příspěvky na konferencích.