FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky

 

Doba řešení: 2013 – 2015
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Program: NAKI (programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební

Hlavní řešitel: Ing. Martin Vonka, Ph.D.
Další účastník: Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.Masaryka, v.v.i.

 

Hlavním cílem řešení projektu je vytvořit výsledky pro ochranu, identifikaci a prezentaci jedněch z nejohroženějších a přitom velmi vzácných a jedinečných památek industriálního dědictví – komínových vodojemů.


Konkrétní cíle:
• Provést lokaci existujících komínových vodojemů na území České republiky, dle dostupných možností zajistit stavebně-historický průzkum a průzkum podnikových archivů v maximální možné míře, vytvořit stavební dokumentaci lokalizovaných objektů (pasportizaci).
• Provést lokaci neexistujících komínových vodojemů na území České republiky a archivní průzkum v podnikových archivech.
• Zajistit původní obrazovou dokumentaci komínových vodojemů, vytvořit obrazovou dokumentaci současného stavu.
• Vytvořit návrhy rekonstrukcí a konverzí existujících komínových vodojemů z hlediska původního účelu i z hlediska zcela nového využití.
• Vytvořit specializované mapy komínových vodojemů s odborným obsahem přístupnou odborné i široké veřejnosti.
• Zajistit prezentaci dosažených výsledků pro odbornou i laickou veřejnost ve formě konferencí, publikací a výstav.
• Vytvoření knižní publikace komínových vodojemů na území České republiky.

Hlavním výstupem projektu bude odborná kniha a dále specializovaná mapa, články v odborných recenzovaných časopisech a příspěvky na konferencích. V rámci řešení budou uspořádány dva workshopy a jedna výstava.


Výsledky projektu

 

Akce:

10. 10. 2014 workshop O továrních komínech, Kostelec nad Černými Lesy

20. 6. 2015 workshop Nové využití továrních komínů, Lobeč 

Fotogalerie

komínové vodojemy - ukázka (12 fotografií)
Poster projektu (1 fotografií)