FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Název projektu: Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky

Doba řešení: 2016 – 2020
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Program: NAKI (programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební

Hlavní řešitel: Ing. Martin Vonka, Ph.D.

 

Cíle projektu:

Identifikace, evidence a hodnocení továrních komínů ve vztahu k jejich kulturní a historické hodnotě, jedinečnosti a autenticitě.

Plošné zmapování továrních komínů na území České republiky a identifikace těch ohrožených a hodnotných komínů, provedení stavebně-historických a technických průzkumů, zajištění archivních dat především v podnikových archivech, vytvoření dokumentace stávajícího stavu u vybraných komínů, zajištění původní obrazové, stavební a jiné dokumentace řešených komínů a příslušných provozů (např. kotelny), vytvoření obrazové dokumentace současného stavu – digitalizace, evidence a archivace zjištěných dat a získaných dokumentů.

Vytvoření databáze hodnotných a ohrožených továrních komínů včetně těch, které byly cíleně zachovány pro budoucí generace bez, či s další přidanou funkcí, kritické zhodnocení konkrétních řešení.

Vytvoření reprezentativních návrhů rekonstrukcí a konverzí vybraných existujících továrních komínů s ohledem na jejich hodnotu, původní účel, širší vztahy a koncepci budoucího rozvoje daného území.

Vytvoření podmínek pro jejich systematickou záchranu. Pozitivní motivace veřejnosti ve snaze zajímat se o komíny, nabuzení zájmu o komíny u jejich majitelů s cílem zvýšit šance na jejich zachování jako součásti národní a evropské kultury.

Zajištění prezentace dosažených výsledků pro odbornou i laickou veřejnost ve formě specializované mapy, publikací, videí, konferencí a výstavy.

Využití výsledků výzkumu v oblasti vzdělávání – např. v existujících oborech FSv ČVUT v Praze.