FSv CVUT - foto
Department of Architectural Engineering
Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague

Not logged in
Login | Help
Česky

Head of department: prof. Ing. Petr Hájek, CSc
Deputy: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Secretary: Ing. Jana Orendáčová
  Jana Květová
  Ing. Petra Hrušková
Address: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice
Phone: +420 224357177, +420 224357178
Email: k124(-at-)fsv.cvut.cz