FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Interakce konstrukcí a částí staveb

Kód předmětu:124YIKS
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Anotace:

Interakce nosných a nenosných subsystémů budov. (např. interakce vrstev vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), interakce rubové a lícní žb. klenby s původní zděnou konstrukcí, interakce atiky s nosnou konstrukcí stěn a střechy, interakce keramických tvarovek a nabetonávky apod.)

Přednášky:

Přednášející: Prof. Ing. Jiří Witzany. DrSc.

Program přednášek:
1. Interakce a porušování vícevrstvých konstrukcí účinkem teploty
Interakce vrstev vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), porušení a degradační procesy způsobené teplotou, interakce podlahových vrstev s nosnou konstrukcí při deformaci nosné konstrukce

2. Interakce nosných a vložených konstrukcí
Interakce nosného skeletu s výplňovou konstrukcí (zděnou příčkou)
(MKP analýza, různé způsoby kotvení příčky do skeletu), interakce zděné příčky a stropní konstrukce (různé druhy zatížení od průhybu horní stropní konstrukce, různé druhy podepření, různé druhy podepření stropní desky – bez/s příčkou)

3 .Interakce zesilované a zesilující konstrukce
Interakce rubové a lícní žb klenby s původní zděnou valenou klenbou (reologické vlivy, smrštění žb klenby), interakce torkretové zesilující omítky a obetonování s původním zděným pilířem (reologické vlivy, zesilování pod zatížením)

4 .Interakce konstrukcí vystavených účinku vnějšího prostředí
Interakce atiky a nosné stěny, interakce atiky a betonové desky na ploché střeše (tradiční pořadí vrstev), interakce předsazené lodžiové stěny s nosnou konstrukcí

5 .Interakce keramické tvarovky a nabetonávky
Keramické stropy Hurdis (smrštění)

6. Interakce nosné kamenné mostní konstrukce a výplňových vrstev při zatížení účinky teploty
Odezva kamenné mostní konstrukce na zatížení teplotním spádem (léto/zima; MKP analýza, různé druhy kce – s/bez desky, léto/zima)

7. Rezerva 

Cvičení:

  • organizace cvičení
  • zadání seminární práce
  • prohloubení problematiky z přžednášek na konkrétních příkladech
  • prezenatce seminárních prací

Ukončení:

  • aktivní účast na cvičeních
  • prezentace a odevzdání seminární práce

Literatura:

  1. Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 – Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
  2. Bill Z. Statická analýza konstrukčních systémů II ES FSv, ČVUT Praha 1986
  3. Půbal Z. Teorie a výpočet rámových konstrukcí s výztužnými příčkami Academia Praha 1982

Soubory ke stažení

Zadání seminárních prací - příklady vhodných témat(648.9kB)pdf

< Zpět