FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Vítejte na stránkách Katedry konstrukcí pozemních staveb

 

Katedra konstrukcí pozemních staveb je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování objektů pozemních staveb obytných, občanských, průmyslových a zemědělských. Cílem je dosahování vysoké kvality konstrukčního řešení z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti – především prostřednictvím uplatnění progresivních technologií, nových materiálů a energeticky a materiálově efektivních řešení. Zvláštní pozornost je věnována degradačním procesům, sanacím poruch, rekonstrukcím a modernizacím konstrukcí a budov.

Zaměstnanci

Personální obsazení katedry je dostupné na podstránce Lidé. Jednotlivé zaměstnance katedry najdete ve 4., 5., 6. a 7. patře budovy A. Sekretariát katedry je ve 4. patře.

 

Výuka v rámci bakalářského a magisterského studia:

Přehled studijních programů a specializací, v rámci kterých jsou vyučovány předměty Katedry konstrukcí pozemních staveb, najdete na podstránce Výuka Zde jsou k dispozici také informace a studijní podklady k jednotlivým předmětům. Odkazy a studijní plány jednostlivých oborů a specializací jsou k dispozici na stránkách Fakulty stavební ČVUT.

Studijní programy a plány

Doktorské studium:

Informace Fakulty stavební k doktorskému studiu

Zajímají Vás nejmodernější trendy ve stavebních konstrukcích? Chcete mít možnost podílet se na výzkumu, vývoji a uplatnění progresivních konstrukcí, materiálů a konstrukčních řešení v novostavbách či při rekonstrukcích? Chtěli byste na naší katedře pokračovat v doktorském studiu? Zajímají Vás řešená témata? Začněte třeba tady - přehled obhájených doktorských disertačních prací.

Aktuality:

17. 6. 2024 - SZZ a obhajoby na K124 červen 2024

 

Předmětové SZZ z okruhů KPS pořádané K124 se pro všechny bakalářské obory konají ve ST 19.6.2024 od 8:00 na Fakultě stavební, Thákurova 7, Praha 6 ve 4. patře budovy A. Sraz studentů v 7:55. Výsledky, tisk protokolů atd. se vyhlašují po vyzkoušení všech studentů. Seznam studentů bude je od 12.6.2024 v KOSu, exportované seznamy budou níže ke stažení.

Pozvánka na předmětové SZZ bude rozesílána e-mailem z KOS.

Pozn.: Bakalářské SZZ z povinného 1. společného okruhu pro program Stavební inženýrství neorganizuje K124.

Bc a Mgr obhajoby bakalářských a diplomových prací zapsaných na K124 pro všechny obory se konají v ÚT a ve ST 25. a 26.6. 2024 od 8:30 na Fakultě stavební, Thákurova 7, Praha 6. Sraz studentů v 8:00 pro přípravu místnosti a techniky. Součástí Mgr obhajoby je SZZ, která tematicky rozvíjí diplomovou práci. Bakaláři dle studijního programu buď pouze obhajují závěrečnou práci (bez SZZ) nebo v rámci obhajoby skládají SZZ z 2. okruhu - specializace. Podrobné info na stránkách příslušného studijního programu. Vyhlášení výsledků je na konci. Rozřazení studentů do skupin a rozpis je v KOSu, exportované seznamy budou níže ke stažení.

Pozvánka na Bc a Mgr obhajoby bude rozeslána e-mailem z KOS.

Pokud se student nemůže na SZZ nebo obhajobu z objektivních důvodů dostavit, omlouvá se s oficiálním zdůvodněním na studijní oddělení. Na katedru podá info. 

Změny vyhrazeny. Jan Růžička

Soubory ke stažení

Bc SZZ Obor L(35.3kB)pdf
Bc SZZ Obor AS(34.1kB)pdf
Bc SZZ Obor AS(38.7kB)pdf
Bc SZZ Obor AS(34.4kB)pdf
Bc SZZ Obor ST(36.5kB)pdf
Bc SZZ Obor Q(34kB)pdf
Bc SZZ Obor C(37.8kB)pdf
Obhajoby Mgr BaP(149.3kB)pdf
Obhajoby Mgr C(149.9kB)pdf
Obhajoby Bc C (bez SZZ)(153.5kB)pdf
Obhajoby Mgr IB(147.1kB)pdf
Obhajoby Bc Q + 2. okruh SZZ(151.9kB)pdf
Obhajoby Bc AS (bez SZZ)(149.1kB)pdf
Obhajoby Bc C + 2. okruh SZZ(155.2kB)pdf

Podílíme se:

UCEEBSBToolenvimat